Lukustamine ja lukust avamine

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Uuendatud 5/18/2020

Tagaluugi lukust lahti tegemine kaugjuhtimispuldiga

Saate avada ka ainult tagaluugi, vajutades selleks kaugjuhtimispuldi nuppu.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Vajutage kaugjuhtimispult-võtme nuppu .

Tagaluuk pole lukus, kuid jääb suletuks.

Uksed on endiselt lukus ja alarm on sisse lülitatud*. Armatuurlaual olev lukustuse ja alarmi märgutuli kustub, mis tähendab, et kogu auto pole lukus.

Tagaluugi avamiseks tõmmake kergelt kummiga kaetud surveplaati tagaluugi käepideme all. Kui tagaluuki ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Elektrilise tagaluugiga versioon*.

Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu ligikaudu 1,5 sekundit all

Tagaluuk vabaneb lukust ning avaneb, kuid uksed on endiselt lukus ja nende alarmfunktsioon on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?