Tutvuge oma juhendiga

V60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Sätted

20 Tulemused

Kasutajaandmete lähtestamine auto omaniku vahetusel

Omaniku muutumisel tuleb kasutajaandmed ja süsteemi seaded lülitada tehasesätetele.

Muud sätted keskekraani ülavaatel

Saate muuta sätteid ja auto mitme funktsiooni teavet keskekraani abil.

Sätete lähtestamine keskekraanil

Kõikide keskekraani sätete menüüs määratud sätete vaikeväärtused on võimalik lähtestada.

Kontekstipõhise seadistuse avamine keskekraanil

Kontekstipõhist seadistust saab kasutada auto enamike põhirakenduse jaoks nii, et saate muuta seadeid otse keskekraani ülakuval.

Süsteemi mõõtühikute muutmine

Üksuste sätted on määratud keskekraani Seaded menüüs.

Süsteemi helitaseme väljalülitamine ja muutmine keskekraanil

Keskekraani saab kasutada süsteemi helitugevuse muutmiseks või selle välja lülitamiseks.

Süsteemikeele muutmine

Keelesätted on määratud keskekraani menüüs Seaded.

Keskekraani kujunduse muutmine

Keskekraani kuva välimust saab muuta teema valimisega.

Teekonna andmete kuvamine juhi ekraanil

Pardaarvuti salvestatud ning arvutatud väärtusi on võimalik juhiekraanil kuvada.

Teekonna statistika sätted

Teekonna statistika sätete lähtestamine või reguleerimine.

Juhiekraani seadistused

Juhi ekraani kuvamisvalikud saab määrata juhiekraani rakenduste menüüs ja keskekraani seadistuste menüüs.

Kuupäev ja kellaaeg

Kellaaega kuvatakse nii juhiekraanil kui ka keskekraanil.

Esiklaasinäidiku sätted*

Reguleerige tuuleklaasil kuvatava esiklaasinäidiku sätteid.

Kasutustingimused ja andmete jagamine

Esimene kord, kui teatud teenuseid ja rakendusi käivitatakse, võib ilmuda hüpikaken pealkirjadega Tingimused ja Andmete ühiskasutus.

Andmete jagamise aktiveerimine ja inaktiveerimine

Andmete jagamise teenused ja rakendused tuleb määrata keskekraani seadete menüüs.

Autosisese ja kaugühenduse abil lukust avamise sätted

Kaugühenduse abil lukustuse avamiseks saab valida erinevad jadad.

Rakenduse Care Key seaded

Care Key maksimaalset kiirust saate muuta keskselt ekraanilt.

Luku märguannete säte

Keskekraani seadistusmenüüs võite valida, kuidas auto lukustamisest või lukust avamisest märku annab.

Võtmeta sisenemise sätted*

Võtmeta sisenemiseks saab valida erinevad järjekorrad.

Automaatse seisupiduri aktiveerimise seade

Valige, kas seisupidur aktiveerub automaatselt auto väljalülitamisel.