Tutvuge oma juhendiga

V60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

City Safety

12 Tulemused

City Safety

City Safety* võib kasutada märgutulesid, helisid ja piduri-impulsse, et juhtida juhi tähelepanu jalakäijatele, rattasõitjatele, suurtele loomadele ja sõidukitele.

City Safety alamfunktsioonid

City Safety* võib aidata vältida kokkupõrget või vähendada kiirust kokkupõrkel. Funktsioon koosneb mitmest alafunktsioonist.

Hoiatuskauguse seadistamine City Safety

City Safety* on alati aktiveeritud, kuid juht saab valida funktsiooni hoiatuskauguse.

City Safety teated

Juhiekraanil võidakse kuvada rakendust City Safety puudutavad teated. Allpool on toodud mõned näited.

Funktsiooni City Safety piirangud

Funktsioon City Safety* võib olla teatud olukordades piiratud.

City Safety pidurdab lähenevate sõidukite ees

City Safety aitab juhil kasutada hädapidurdust, kui lähenev sõiduk liigub teie auto rajale.

City Safety ristuvas liikluses

City Safety* võib aidata sõidukijuhti pööramisel ja ristmikul teise vastutuleva sõiduki raja ületamisel.

Funktsiooni City Safety piirangud ristuva liikluse korral

Teatud juhtudel tekib funktsioonil City Safety probleeme juhi abistamisel kokkupõrgete vältimiseks.

City Safety roolimisabi koos vältimismanöövritega

City Safety roolimisabi aitab juhil teisele sõidukile / takistusele otsasõitu vältida, kui vaid pidurdamisega pole võimalik avariid vältida. City Safety roolimisabi ei saa välja lülitada, see on alati aktiivne.

City Safety juhtimisabi piirangud kokkupõrke vältimisel

City Safety võib teatud tingimustes toimida piiratult ja võib juhtuda, et see ei sekku, nt:

Automaatne pidurdus takistatud vältiva manööverduse korral funktsiooniga City Safety

Kui kokkupõrget ei saa üksnes roolimisega ära hoida, aitab City Safety* juhti varem pidurdama hakkamisega.

Takistuste tuvastamine funktsiooniga City Safety

City Safety* aitab juhil tuvastada sõidukeid, jalgrattureid, suuri loomi ja jalakäijaid.