Sõiduraja hoidmise funktsioon

Sõidurajaabi abistamisvaliku valimine

Uuendatud 11/9/2020

Sõidurajaabi abistamisvaliku valimine

Juht saab valida, kuidas sõiduraja hoidmise abisüsteem (LKALane Keeping Aid) reageerib, kui auto lahkub sõidurajalt.

Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafe.

Valige Režiim Lane Keeping Aid korral, kuidas funktsioon reageerib.

  • Abi – roolimisel abistamine juhti hoiatamata.
  • Hoiatus – juhti hoiatatakse ainult rooli vibreerimisega.
  • Mõlemad – juhile antakse hoiatus nii rooli vibreerimisega kui ka roolimisabi kaudu.

Kas sellest oli abi?