Tutvuge oma juhendiga

V60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Soovitused sõidu ajaks

16 Tulemused

Pukseerimine

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Kallakul käivitamise abivahend

Mägipidur (HSA* ) takistab autol kallakust üles sõites tagasi veereda. Kallakul tagurdades takistab see autol ettepoole veereda.

Pidurdamine soolatud teekattel

Soolatud teekattel sõites moodustub piduriketastele ja hõõrdkattele soolakiht.

Pidurdamine märjal teekattel

Kui sõidate pikemat aega tugevas vihmas ja pidurdamata, võib pidurdusefekt esimesel pidurdamisel viibida.

Parkimine tõusul

Tõusul parkides tuleb alati veenduda, et seisupidur on aktiveeritud.

Bensiiniosakeste filter

Bensiiniautodel on osakeste filtrid, mis aitavad heitgaase kontrollida.

Tankla

Lähima tankla leidmiseks kasutage auto navigatsioonisüsteemi*.

Energia jaotamine kaardiandmete abil*

Sõiduasendis Hybrid saab auto toite nii elektrimootorist kui ka sisepõlemismootorist. Kui navigatsioonisüsteemis* on valitud sihtkoht, jaotab efektiivsuse prognoosimise funktsioon* elektrienergiat kogu sõiduteekonna ulatuses, kasutades kaardi andmeid.

Sõiduulatus elektrirežiimis

Auto võimalik läbisõit sõltub mitmest tegurist. Läbitava vahemaa pikkus oleneb tingimustest ja oludest, milles autoga sõidetakse.

Ökonoomne sõiduviis

Võimalikult suure läbisõidu saavutamiseks peab juht sõitmist planeerima ja kohandama sõiduviisi ja kiirust vastavalt hetkel kehtivale olukorrale.

Ettevalmistused pikaks sõiduks

Enne puhkust või muud pikemat sõitu tuleb kontrollida auto funktsioone ja varustust eriti hoolikalt.

Käivitusaku ülekoormus

Suur voolutarve, ilma et auto saaks käivitusakut laadida, põhjustab madalat laetuse taset (SoC) ning mõned elektrilised funktsioonid võivad olla piiratud või välja lülitatud. Kui laetuse olek (SoC) kahaneb teatud piirist allapoole, siis ei ole autot enam võimalik ilma abiaku või välise laadija abita käivitada.

Vees sõitmine

Vees sõitmine tähendab sõitmist nt üleujutatud teel. Vees sõites tuleb olla väga ettevaatlik.

Talvel sõitmine

Sõidu ohutuse tagamiseks talvisel ajal tuleb autol teatud asjad kindlasti üle vaadata.

Mootori ja ajamisüsteemi ülekuumenemine

Teatud tingimustes sõitmisel, näiteks kiire sõidu korral mägedes või kuuma ilmaga, võib auto mootor ja jõuülekanne üle kuumeneda – seda eriti juhul, kui auto on koormatud.

Haagisega sõitmine

Haagise vedamise korral tuleb pöörata tähelepanu mitmele tähtsale asjaolule seonduvalt nii haagisekonksuga, haagise enda kui ka koorma haagisele paigutamisega.