Tutvuge oma juhendiga

V60 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Late

Navigeerimine

13 Tulemused

Navigatsioonisüsteemi hääljuhtimise käskude loend*

Häälkäskudega võib aktiveerida mitut navigatsioonisüsteemi funktsiooni. Allpool on toodud loend nendega.

Sensus Navigation*

Sensus Navigation on satelliidipõhine liiklusinfo- ja navigatsioonisüsteem.

Navigatsioonisüsteemi* aktiveerimine ja inaktiveerimine

Navigatsioonisüsteem aktiveerub automaatselt juhiukse avamisel ning deaktiveerub ainult siis, kui juht väljub autost ja paneb selle lukku.

video

Navigatsioonisüsteemi* häälega juhtimine

Kui teie autol on süsteem Sensus Navigation, saate kasutada hääljuhtumist suuliste käskluste andmiseks, et juhtida navigatsioonisüsteemi osasid.

Navigatsioonisüsteemi korduma kippuvad küsimused*

Järgmised on korduma kippuvad küsimused navigatsioonisüsteemi Sensus Navigation kohta.

Navigatsioonisüsteemi* sümbolid ja nupud

Keskekraani kaardil kuvatakse sümboleid ja värve, mis annavad teavet erinevate teede ja piirkondade kohta, mis on auto asukoha lähedal ning selle liikumismarsruudil. Vasakul pool on tööriistariba eri sätete nuppudega.

Navigatsioonilitsents*

Litsents* on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega.

Navigeerimissüsteem* keskekraanil

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt keskekraani abil.

Navigatsioonisüsteem* juhiekraanil

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt juhikraani abil.

Navigatsioonisüsteemi kuvamise aktiveerimine ja inaktiveerimine* juhiekraanil

Sihtkoha määramisel kuvatakse navigatsioonisüsteem juhiekraanil automaatselt. Navigatsioonisüsteemi saab kuvada ka sihtkohta määramata.

Navigeerimissüsteem* esiklaasinäidikul*

Navigatsioonisüsteemi saab esitada ja kasutada mitmel viisil, nt esiklaasinäidiku abil.

Uue kaarditeabe soovitamine teenusega Map Creator

Kui teie Volvol on Sensus Navigation, kuvatakse kaarditeenusepakkuja Here kaardid. Kui näete, et kaardil mingi teave puudub, või oskate muudatusi soovitada, siis andke neist teada veebilehel Here teenuses Map Creator. Selline teave võib sisaldada uusi aadresse või ümbersuunatud teid.

Liiklusinfo pakkujad

Allpool leiate teavet selle kohta, mis ettevõtted erinevate riikides teie autosse ja selle süsteemidesse liiklusinfot edastavad.