Mootoriruum

Starteriaku - üldine

Uuendatud 7/23/2018

Käivitusaku on vajalik starteri aktiveerimiseks ja sõiduki muu elektrilise varustuse käitamiseks.

Auto tavalist 12 V akut nimetatakse siin "käivitusakuks", vaatamata sellele, et sageli käivitatakse sisepõlemismootorit hübriidaku abil.

Aku kasutusea pikkusele ja toimimisele avaldavad mõju käivituste arv, aku tühjenemismäär, sõiduviis, sõiduolud, kliimatingimused jne.

  • Töötava mootori korral ärge ühendage akut kunagi lahti.
  • Kontrollige, et akujuhtmed oleksid õigesti paigaldatud ja klemmid korralikult pingutatud.

Pinge (V)

12

Külmkäivituse võimsusVastavalt EN standardile. - CCAKülmkäivituse amprid. (A)

760

Suurus , p x l x k (mm)

278×175×190

Võimsus (Ah)

70

Oluline

Käivitusaku vahetamisel tuleb võtta kasutusele AGMAbsorbed Glass Mat.-tüüpi aku.

Oluline

Kui vahetate autol aku, peab uuel akul olema kindlasti sama külmkäivitusvõime ja tüüp mis originaalakul (vt aku silti).

Märkus

Käivitusaku hoidiku suurus peab vastama originaalaku mõõtmetele.

Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.

Oluline

Käivitusaku laadimisel kasutaga ainult kaasaegset ja kontrollitava laadimispingega akulaadijat. Kiirlaadimisfunktsioon võib akut kahjustada.

Märkus

Kui nii käivitusaku kui ka hübriidaku on tühi, siis peab mõlemad akud laadima. Ainult hübriidaku laadimine ei ole võimalik.

Hübriidaku laadimiseks peab käivitusaku olema piisava laetusastmega.

Oluline

Kui järgmist juhist ei järgita, võib Infotainment-süsteemi energiasäästu funktsioon ajutiselt välja lülituda ja/või näidikuploki infoekraanile ilmuv teade käivitusaku laetuse kohta võib olla pärast välise aku või akulaadija ühendamist ajutiselt mittekohaldatav:

  • Auto põhiaku negatiivset akuklemmi ei tohi mitte kunagi kasutada välise aku või akulaadija ühendamiseks – maanduspunktina võib kasutada üksnes auto šassiid.

Vt. Teise aku abil käivitamine kirjeldust juhtmeklambrite kinnituse kohta.

Märkus

Aku tööiga lüheneb peale korduvalt tühjaks laadumist.

Aku tööiga mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas sõidutingimused ja kliima. Aku käivitusvõime väheneb aja möödudes ja seetõttu tuleb akut laadida, kui autot ei ole kasutatud pikemat aega või kui autoga on sõidetud ainult lühikesi vahemaid. Äärmiselt madal temperatuur vähendab käivitusvõimet täiendavalt.

Aku hoidmiseks heas seisukorras tuleks sõita vähemalt 15 minutit nädalas või siis tuleb aku ühendada automaatse järellaadimisega akulaadija külge.

Täislaetuna hoitud akul on suurim tööiga.


Kas sellest oli abi?