Hübriidiga seotud teave

Hübriidakudega sõiduki pikaajaline hoiustamine

Uuendatud 7/23/2018

Kui autoga pikka aega (rohkem kui 1 kuu) ei sõideta, peaks hübriidaku kahjustuste vältimiseks olema aku laetuse tase ligikaudu 25%, see on välja toodud näidikupaneelil.

            

Edasi tehke järgmist.

Valige näidikuplokilt teema "Hybrid" (Hübriid). Lisateabe saamiseks menüüs liikumise kohta vt Näidikuplokk.

Kui laetuse tase on kõrgem, sõitke autoga seni, kuni tase on 25%. Kui laetustase on madal, vajutage nuppu POWER ja laske mootoril töötada, kuni laadimisolekuks saavutatakse ligikaudu 25%. Lisateabe saamiseks sõidurežiimide kohta vt Ajamisüsteem - sõidurežiimid.

Kui auto on seisnud üle 6 kuu ja aku tase on märkimisväärselt alla 25% , siis käivitage mootor sõidurežiimis POWER ja käitage mootorit vähemalt 10 minutit, kuni laetuse tase on jälle umbes 25%.

Sellega kompenseeritakse pikaajalisest seismisest tingitud loomulikku laengu kadu. Vaadake aeg-ajalt näidikuplokilt laetuse taset, vt Hübriidaku laadimine - alustamine.

Kui auto on lukustatud, sellega ei saa sõita ning hübriidaku laetuse tase on märksa väiksem kui 25%, siis laadige olenevalt aku tasemest akut umbes 45 minutit madalaimal tasemel. Jälgige näidikuplokis välja toodud laetuse taset.

Käivitusaku haldamiseks pikaajalisel seismisel vt Starteriaku - üldine.

Märkus

Kui jätate sõiduki pikemaks ajaks seisma, leidke selleks võimalikult jahe koht, et aku vananemist vältida. Suvel on soovitatav hoida autot garaažis või õues varju all, lähtuvalt sellest, kus on madalam temperatuur.

Oluline

Pikaajalise seisuperioodi jooksul ei tohi laadimiskaabel auto laadimise sisendpesaga ühendatud olla.

Vana kütus

Vana diiselkütus (alates ligikaudu 5 kuust) võib koos kondensatsiooniga mõningatel juhtudel põhjustada vetikate ja bakterite kasvu kütusesüsteemis ja/või kütuse oksüdeerumist koos võimalusega süsteemi töö katkemiseks. Lisainfot vt Energiaedastus.


Kas sellest oli abi?