Hübriidiga seotud teave

Juhtseadmega laadimiskaabel

Uuendatud 7/23/2018

Juhtseadmega laadimiskaablit kasutatakse auto hübriidaku laadimiseks. Kasutage Volvo soovitatud laadimiskaablit.

Laadimiskaabel asub panipaigas pakiruumi põrandakatte all.

Laadimiskaabel asub panipaigas pakiruumi põrandakatte all.

Tehnilised andmed, laadimiskaabel

Kaitseklass

IP67

Ümbritsev temperatuur

-32 ºC kuni +50 ºC

Hoiatus

Laadimiskaablit ei tohi kasutada, kui selle mõni osa on kahjustatud - esineb elektrilöögi ja tõsise kehavigastuse oht.

Kahjustatud või vigast laadimiskaablit tohib parandada ainult töökojas - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Oluline

Ärge kunagi ühendage 230 V vahelduvvoolu pistikupesa kaablit laadimise ajal lahti - esineb oht 230 V vahelduvvoolu pesa kahjustada. Esmalt lõpetage alati laadimine, seejärel ühendage laadimiskaabel lahti.

Juhtkarp

Juhtseadme näidikud ja juhtelemendid.

Juhtseadme näidikud ja juhtelemendid.

Näidik märgib valitud laadimisvoolu

Suurim laadimisvool võib riigiti erineda.

.
Tähis süttib, kui laadimiskaabel on ühendatud 230 VAC pesaga.
Laadimisvoolu suurendamise/vähendamise nupud.
Tähis süttib, kui laadimiskaabel on ühendatud auto 230 VAC pesaga.

Oluline

Mitmed pistikuid, ülepingekaitsmeid või muid taolisi seadmeid ei tohi kasutada koos laadimiskaabliga, kuna see võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi vms ohu.

230 V vahelduvvoolu pesa ja laadimiskaabli vahelist adapterit võib kasutada ainult juhul, kui adapteril on märge vastavuse kohta standarditele IEC 61851 ja IEC 62196.

Märkus

Laadimiskaabel jätab laadimisvoolu viimase seade meelde. Seetõttu määrake kindlasti õige seade, sest järgmisel laadimisel kasutate võib-olla teist 230 VAC pesa.


Kas sellest oli abi?