Tutvuge oma juhendiga

V60 Twin Engine
2016 Late

Hübriidaku laadimine

10 Tulemused

video

Hübriidaku laadimine - alustamine

Auto hübriidakut laetakse auto ja 230 V vahelduvvoolupesa vahel oleva kaabliga* .

Hübriidaku laadimine

Lisaks kütusepaagile, nagu tavalisel autol, on see auto varustatud ka vahetatava liitiumioon-tüüpi akuga (nn hübriidakuga).

Juhtseadmega laadimiskaabel

Juhtseadmega laadimiskaablit kasutatakse auto hübriidaku laadimiseks. Kasutage Volvo soovitatud laadimiskaablit.

Laadimisvool

Laadimisvooluga laaditakse hübriidakut ja soojendatakse autot. Auto laadimise sisendpesa ja 230 VAC pesa vahelisele laadimiskaablile võib määrata juhtseadme abil eri voolutugevuse (6-16 A).

Juhtseadmega laadimiskaabel - maanduse lühisekaitse

Laadimiskaabli juhtseadmel on sisseehitatud maalühiskaitse, mis kaitseb autot ja kasutajat elektrilöögi eest süsteemi rikete korral.

Juhtseadmega laadimiskaabel - olekuteated

Auto hübriidaku laadimise ajal ja pärast laadimise lõppu näitab laadimiskaabli juhtseadme näidik laetuse taset.

Hübriidaku laadimine - lõpetamine

Laadimise lõpuleviimiseks avage auto lukust, ühendage lahti autokaabel laadimispesast ja seejärel 230 V vahelduvvoolupesast* .

Hübriidakudega sõiduki pikaajaline hoiustamine

Kui autoga pikka aega (rohkem kui 1 kuu) ei sõideta, peaks hübriidaku kahjustuste vältimiseks olema aku laetuse tase ligikaudu 25%, see on välja toodud näidikupaneelil.