Käigukast

Käigukastid

Uuendatud 7/23/2018

Autot V60 Twin Engine juhitakse ja see sõidab samamoodi kui tavalise sisepõlemismootoriga ja automaatkäigukastiga auto.

Kui käigukang on käsilülitusasendis (+/-), töötab sisepõlemismootor pidevalt. Sel juhul peab juht käike käsitsi vahetama ja auto pidurdab mootoriga gaasipedaali vabastamisel, vt Automaatkäigukast - Geartronic.

Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib ühtsel näidikupaneelil ohusümbol ja ilmub teade. Järgige teates antud soovitust.


Kas sellest oli abi?