Soovitused sõidu ajaks

Vahemaa elektrimootoriga sõitmisel

Uuendatud 7/23/2018

Elektrimootoriga läbisõidetav vahemaa oleneb mitmest tegurist, nt aktiivsete elektritvraitite arvust. Läbitava vahemaa pikkus oleneb tingimustest ja oludest, milles autoga sõidetakse.

Läbitava vahemaa pikkust mõjutavad tegurid

Juht saab mõjutada teatud tegureid, kuid on asjaolusid, mis temast ei olene. Pikima vahemaa saab läbida siis, kui kõik tingimused on ülisoodsad ja kõik tegurid on positiivsed.

Tegurid, mida juht ei saa mõjutada

On palju väliseid tegureid, mis mõjutavad läbitava vahemaa pikkust eri määral:

 • liiklusolud
 • pidevad peatused
 • topograafia
 • välistemperatuur ja vastutuul
 • teeolud ja -kate.

Tegurid, mida juht saab mõjutada

Juht peaks olema teadlik, et järgmised tegurid mõjutavad akuga läbitava vahemaa pikkust, seetõttu peaks ta sõitma energiasäästlikul viisil:

 • regulaarne laadimine
 • Eelsoojendus
 • sõidurežiim Pure
 • Kliimaseadistused
 • kiirus ja kiirendamine
 • sõidurežiim Save
 • rehvid ja rehvirõhk.

Elektritarvitid

Elektriga töötamisel võimalikult pika läbisõidu saavutamiseks peab elektriauto juht mõtlema ka energia säästmisele. Mida rohkem on elektritarviteid (stereo, akende/peeglite/istmete elektrisoojendus, kliimaseadmesüsteemi väga jahe õhk jms) sisse lülitatud - seda lühem on võimalik läbisõit.

Märkus

Võimalikku sõidetavat vahemaad võivad vähendada lisaks suurele energiatarbimisele salongis ka suur kiirus, äkiline kiirendamine, raske koorem ja ülesmäge sõitmine.

Elektrimootoriga sõitmine

Valige kõige energiasäästlikumaks sõiduks sõidurežiim Pure, et sõita ainult elektritoite abil nii kaugele kui võimalik.

Valige kiire sõidu puhul sõidurežiim Save, kui peate läbima vahemaid, milleks elektritoitest ei jätku.

Pikemad passiivsed perioodid

Hübriidaku tavalaadimisel kasutatakse laadimisvoolu osaliselt ka auto ajamisüsteemi sõiduvalmis hoidmiseks, põhiliselt hübriidaku temperatuuri reguleerimiseks. Kui autot ei ole mitu päeva kasutatud, võib energiat säästa eelsoojenduse mittekäivitamisega. Kui autot ei kasutata pikemat aega, töötab hübriidaku kõige paremini, kui parkida autot jahedas kohas. Lisateavet pikemate seisuaegade tingimuste kohta vt Hübriidakudega sõiduki pikaajaline hoiustamine.


Kas sellest oli abi?