Mootori ja salongi soojendus

Kütusel töötav kütteseade

Uuendatud 7/23/2018

Auto on varustatud elektritoitega ja kütusel töötava kütteseadmega.

Külma ilma korral on võimalik eelsoojenduse ajal aktiveerida kütusel töötav kütteseade. Kütteseade käivitub lisasoojuse vajaduse korral automaatselt ja lülitub automaatselt välja, kui kütmine pole vajalik.

Märkus

Kui kütusega töötav lisakütteseade on sisse lülitatud, võib parempoolest rattakoopast erituda väljalaskegaase, mis on täiesti normaalne.

Kui te ei soovi eelsoojenduse ajal kütusel töötava kütteseadme käivitumist, siis aktiveerige Siseparkimine, vt Eelsoojendus - sees parkimine. Kuid see võib pikendada soojendusaega.

Kütusega töötav kütteseade ei käivitu sõitmise ajal või eelsoojenduse ajal, kui välistemperatuur tõuseb üle 15 °C. Temperatuuril -5 °C või vähem on kütteseadme maksimaalne tööaeg 50 minutit.

Kui paagis on liiga vähe kütust, ei saa kütusega töötav kütteseade käivituda ja soojendus on seetõttu ebapiisav.

Märkus

Sõites temperatuuridel alla +15 °C veenduge, et auto tavalises kütusepaagis on piisavalt kütust.

Hoiatus

Ärge kasutage kütusega töötavat lisakütteseadet ventileerimata siseruumis. Sellest eritub väljalaskegaase.

Kütuse juurdevalamine

Hoiatuskleebis kütusepaagi luugil.

Hoiatuskleebis kütusepaagi luugil.

Hoiatus

Välja lekkiv kütus võib süttida. Lülitage autonoomne kütteseade enne autonoomse kütteseadme paagi täitmist välja.

Kontrollige näidikupaneelilt, et kütteseade oleks välja lülitatud. Kui see töötab, kuvatakse soojenduse sümbol.

Parkimine tõusul

Kui auto pargitakse järsul kallakul, peab auto ninaosa paiknema allamäge, et tagada kütusega töötava kütteseadme varustamine kütusega.

Käivitusaku ja kütus

Kui käivitusaku on tühi või kui kütusetase on liiga madal, lülitub kütteseade automaatselt välja ning näidikuplokis kuvatakse teade. Kinnitage teate vastuvõtmine ühekordse vajutusega suunatulede hoovaOK nupule.


Kas sellest oli abi?