Lukustamine/lukust avamine

Tagaluugi lukustamine / lukust avamine

Uuendatud 7/23/2018

Pagasiruumi luugi avamine, lukustamine ja lukust avamine on võimalik mitmel erineval moel.

Käsitsi avamine

Elektrikontaktiga kummiplaat.

Elektrikontaktiga kummiplaat.

Tagaluugil on elektriline lukk. Avamine:

 1. Vajutage välise pideme all olevast kahest kummist surveplaadist suurem kergelt allapoole - lukk avaneb.
 2. Tõsta välimist käepidet pakiruumi avamiseks.

Oluline

 • Pakiruumi luku avamiseks tuleb rakendada minimaalset jõudu – vajutage lihtsalt kergelt kummiga kaetud paneelile.
 • Ärge tõstke kummiga kaetud paneelist pakiruumi avamisel – kasutage tõstmiseks käepidet. Liiga suure jõu rakendamine võib kahjustada paneeli all olevaid elektrikontakte.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

Tagaluugi alarmi saab desaktiveerida ja ainuüksi tagaluuki lukustusest vabastada kaugjuhtimispuldi *nupu abil.

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator lõpetab vilkumise, mis tähendab, et kõik autouksed ei ole lukus, alarm*, taseme- ja liikumisandurid ning tagaluugi avamisandurid isoleeritakse.

Uksed jäävad lukku ja kaitstuks.

 • Tagaluugi lukk avaneb, kuid tagaluuk jääb suletuks – vajuta kergelt kummist kattega plaadile käepideme all ja tõsta tagaluuk üles.

Kui pakiruumi kaant ei avata kahe minuti jooksul, lukustub see ning alarm aktiveerub uuesti.

Auto lukustamine seestpoolt

Luku avamine, tagaluuk
      

Tagaluugi lukust avamine:

Vajuta valgustuspaneeli nuppu (1).

Tagaluugi lukk avaneb ja luugi saab 2 minuti vältel lahti teha (kui auto on seestpoolt lukustatud).

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

Vajutage lukustamiseks kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu , vt Kaugjuhtimispult-võtme funktsioonid.

Armatuurlaual olev lukustuse indikaator hakkab vilkuma, mis näitab, et auto on lukustatud ja alarmsüsteem* on aktiveeritud.


Kas sellest oli abi?