Ajutine rehvitihendus

Rehvi kiirparanduskomplekt - kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Augu parandamine rehvi kiirparanduskomplektiga (Temporary Mobility Kit – TMK).

Ajutine rehvitihendus

Pange üles ohukolmnurk ja aktiveerige ohutuled, kui parandate rehvi liikluskeskkonnas.

Kui augu tekitas nael vms, jätke see rehvi sisse. See aitab auku tihendada.

Eemaldage suurima lubatud kiiruse kleebis (mis asub kompressori ühel küljel) ja kinnitage roolile. Pärast rehvi remondikomplekti kasutamist ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h(50 mph).

Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 ning võtke elektrikaabel ja õhuvoolik välja.

Keerake oranž kork kompressori küljest maha ning keerake pudeli kork maha.

Märkus

Ära lõhu pudeli tihendit enne kasutamist. Tihend puruneb automaatselt, kui pudel kohake kruvitakse.

Keerake pudel pudelihoidja põhja.

Hermeetiku väljalekkimise takistamiseks on pudelil ja pudelihoidikul kahepoolne lukusti. Pärast pudeli hoidikusse keeramist ei ole seda võimalik sealt enam eemaldada. Pudel tuleb eemaldada töökojas, Volvo soovitab kasutada volitatud Volvo töökoda.

Hoiatus

Tihendusvedelik võib nahka ärritada. Nahaga kokkupuutumisel peske vedelik seebi ja veega ära.

Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Eemaldage ventiili kate.Ainult 17" ratas Thia

Võtke välja tähekujulise otsaga võti (asub penoplastist plokis pakiruumi vasakpoolse paneeli taga).

Suruge tähekujulise otsaga võti avasse.

Kangutage kate tähekujulise otsaga võtme abil ära (A).

Eemaldage rehvi tolmukork.

Veenduge, et õhuvooliku rõhualandusklapp on kindlalt külge keeratud, ühendage õhuvooliku otsik lõpuni rehvi ventiili külge.

Ühendage elektrijuhe lähimasse 12 V pistikusse ja käivitage auto.

Märkus

Veenduge, et kompressori kasutamise ajal ei oleks ükski teine 12 V kasutuses.

Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.

Käivita kompressor, viies lüliti asendisse I.

Hoiatus

Rehvi kompressoriga pumpamise ajal ära seisa rehvi kõrval. Pragude või ebaühtlase pinna tekkimisel tuleb kompressor viivitamatult välja lülitada. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Märkus

Kompressori käivitumisel võib rõhk tõusta kuni 6 baarini, kuid seejärel rõhk langeb ligikaudu 30 sekundi pärast.

Pumpa rehvi õhku 7 minutit.

Oluline

Ülekuumenemisoht. Kompressor ei tohi töötada kauem kui 10 minutit.

Rõhu kontrollimiseks rõhumõõdikult lülita kompressor välja. Miinimumrõhk on 1,8 bar, maksimumrõhk on 3,5 bar. (Kui rehvirõhk on liiga kõrge, vähendage rõhku ventiili abil.)

Hoiatus

Kui rõhk on madalam kui 1,8 bar, siis on rehvis liiga suur auk. Sõitu ei tohi jätkata. Soovitame pöörduda volitatud rehvikeskusse.

Lülitage kompressor välja ning ühendage elektrikaabel lahti.

Keerake õhuvoolik rehvi ventiili küljest lahti ning keerake tolmukork ventiili külge tagasi.

Vajutage kateAinult 17" ratas Thia rehvi ventiilile tagasi selliselt, et ava jääks vastu velge. Kaks klõpsatust näitavad katte kinnitumist ettenähtud viisil.

Pange kaitsekork õhuvooliku otsa, nii väldite järelejäänud hermeetiku lekkimist.

Sõitke nii ruttu kui võimalik vähemalt 3 km maksimaalselt 80 km/h(50 mph) kiirusega, et hermeetik rehvi tihendaks.

Märkus

Rehvi esimeste pöörlemiste ajal väljub torkeavast tihendusvedelikku.

Hoiatus

Veenduge, et keegi ei seisaks auto lähedal ja et tihendusvedelik ei pritsiks nende peale, kui auto sõitma hakkab. Vahemaa peab olema vähemalt kaks meetrit.

Järelkontroll:

Ühendage õhuvoolik uuesti ventiili külge ja kontrollige rõhunäidikuga, et rehvirõhk oleks õige, vt Rehvi kiirparanduskomplekt - ülekontrollimine.


Kas sellest oli abi?