Ajutine rehvitihendus

Rehvi kiirparanduskomplekt – rehvide pumpamine

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduki tavarehvide pumpamine on võimalik rehvi kiirparanduskomplekti kuuluva kompressori abil.

Kompressor peab olema välja lülitatud. Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 ning võtke kaabel ja õhuvoolik välja.

Eemaldage ventiilikorkAinult 17" ratas Thia – juhiseid ventiilikorgi eemaldamise kohta vt Rehvi kiirparanduskomplekt - kasutamine.

Keerake rehvi ventiilikübar lahti ja keerake õhuvooliku ventiiliühendus rehvi õhuventiili keermesse.

Ühendage elektrijuhe lähimasse 12 V pistikusse ja käivitage auto.

Hoiatus

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla eluohtlik. Ärge jätke mootorit tööle kinnises ega puuduliku ventilatsiooniga ruumis.

Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.

Käivita kompressor, viies lüliti asendisse I.

Oluline

Ülekuumenemisoht. Kompressor ei tohi töötada kauem kui 10 minutit.

Pumbake rehvi rõhk, mis vastab rehvirõhkude tabelile, vt Rehvid - ettenähtud rehvirõhud. Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, lase õhku rõhureduktori abil välja.

Lülita kompressor välja. Ühendage õhuvoolik ja elektrikaabel lahti.

Paigaldage tolmukork rehvi ventiili külge tagasi.

Asetage ventiilikorkAinult 17" ratas Thia uuesti tagasi, surudes korgi ühe serva (ilma avata serva) ettenähtud kohta (rehvi lähedal), vt Rehvi kiirparanduskomplekt - ülekontrollimine. Seejärel keerake kate rehvi suunas lahti ja vajutage samal ajal ettevaatlikult nurga all olevale ülemisele servale, et aidata kaasa selle minekule velje serva alla. Kontrollige, et kate oleks ühetasaselt veljega - kui see pole nii, siis vajutage ettevaatlikult ülespoole kumerduvale osale.


Kas sellest oli abi?