Ratta vahetus

Ratta vahetus - paigaldamine

Uuendatud 7/23/2018

Ratas tuleb alati paigaldada korralikult.

Paigaldamine

Hoiatus

Ärge minge auto alla, kui see on tungrauaga üles tõstetud.

Kaassõitjad peavad tungrauaga ülestõstetavast autost väljuma. Kui peate ratast liikluskeskkonnas vahetama, peavad kaasreisijad ohutus kohas viibima.

Puhasta ratta ja rummu kontaktpinnad.

Aseta ratas kohale. Pinguta rattapoldid korralikult.

Lase auto alla, nii et rattad ei saaks pöörelda.

Kinnita rattapoldid ristamisi. Oluline on, et rattapoldid kinnitatakse korralikult. Pingutage momendiga 140 Nm. Kontrolli pingutusmomenti momentvõtme abil.

Asetage rattapoltide plastkatted tagasi.

Valge nool peab näitama auto esiosa poole.

Valge nool peab näitama auto esiosa poole.

Kruvige lahti puksiiraas ja rattapoldi võti. Asetage rattapoldi võti ja tungraud vastavatesse koti sektsioonidesse. Pingutage koti keskmist rihma ja kasutage teist rihma koti kinnitamiseks tagumisse koormakinnitusaasa pakiruumi vasakul pool. Paigutage kott nii, et see ei jääks tagaluugi sulgemisel luugi vahele. Valge nool kotil peab näitama auto esiosa poole.

Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Hoiatus

Kott tuleb kinnitada selliselt, et valge nool (vt joonist sees) osutab autos ettepoole.

Teist mõõtu rehvide kasutamine

Kehtib ainult rehvirõhu jälgimissüsteemiga (TPMS)Standard teatud riikides. sõidukitele: rehvimõõtude muutumisel võtke tarkvara uuendamiseks ühendust volitatud Volvo teenindusega. Enne suurema või väiksema mõõduga rehvidele üleminekut (sh suve- ja talverehvid) tuleb võib-olla uus tarkvara alla laadida.


Kas sellest oli abi?