Hooldus ja teenindus

Volvo teenindusprogramm

Uuendatud 7/23/2018

Auto suurima võimaliku ohutuse ja töökindluse säilitamiseks järgi Volvo teenindusprogrammi, mis on toodud Teenindus- ja garantiiraamatus.

Volvo soovitab hoolduse ja remondi jaoks pöörduda volitatud Volvo teenindusse. Volvo teenindustes töötav personal ning erivahendid ja erialakirjandus garanteerivad teeninduse kõrgeima kvaliteedi.

Oluline

Volvo garantii kehtivuse säilitamiseks lugege teenindus- ja garantiiraamatut ja järgige seda.

Teenindus ja remont

Viige auto regulaarselt teenindusse. Järgige Volvo soovitatud teenindusintervalle.

Kui vajatakse kontrollimist ja remonti, võib tööd teha ainult volitatud Volvo teenindus.

Hoiatus

Ärge remontige sõidukit ise. Lahti tulnud elektrikaableid ja/või -komponente võib parandada ainult volitatud teeninduses - soovitatavalt volitatud Volvo teeninduses.

Teenindusintervall ja järgmine teenindus, laadimiskaabel

Laadimiskaabli tunniloendur loendab laadimisaega järgmise teenindusintervallini. Volvo soovitab lasta elektrikul juhtkarpi kontrollida iga 5000 töötunni järel.

Oluline

Ärge tehke juhtseadmes mingeid muudatusi.


Kas sellest oli abi?