Kütus

Kütus - diisel

Uuendatud 7/23/2018

Kütusena kasutatakse diislikütust.

Kasuta ainult tuntud tootjate diislikütust. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Diislikütus peab vastama standardile EN 590, SS 155435 või JIS K 2204. Diiselmootorid on tundlikud kütuses sisalduvate saasteainete suhtes, nt metalliosakeste ja liiga suure väävliosakeste koguse suhtes.

Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, mis võib kaasa tuua süüteprobleeme. Müüdava kütuse kvaliteet peab vastama aastaajale ning kliimavöötmele, kuid äärmuslikes ilmastikuoludes, vana kütuse kasutamisel või ühest kliimavöötmest teise minekul võib parafiinsade siiski tekkida.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui paaki täis hoida. Kütuse juurdevalamisel kontrolli, kas kütuse täitetoru ümbrus on puhas. Väldi kütuse sattumist värvitud pinnale. Pese värvile sattunud kütus pesuaine ja veega maha.

Oluline

Diislikütus peab vastama järgmistele standarditele:

 • EN 590 , SS 155435 või JIS K 2204
 • ning selle väävlisisaldus ei tohi ületada 10 mg/kg
 • ja FAME (Fatty Acid Methyl Ester) maksimaalne sisaldus tohib olla 7 mahuprotsenti.

Oluline

Diisli tüüpi kütused, mida ei tohi kasutada:

 • Erilisandid
 • Laevade diislikütus
 • Masuut
 • FAME

  Diislikütus võib sisaldada kuni 7% FAME-i, kuid seda ei tohi lisada.

  (Fatty Acid Methyl Ester) (rasvhappe metüülester) ja taimeõli.

Need kütused ei vasta Volvo soovitustele ja põhjustavad mootori suuremat kulumist ja kahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.

Piiratud madala välistemperatuuri tõttu

Selleks, et vältida parafiini sadestumist (vt eelmist jaotist) diiselkütuses madala soojustakistuse tõttu, on autol müügipiirkonnast sõltuv funktsioon, mis piirab automaatselt madalatel temperatuuridel elektrijõul töötamise sõidurežiimides PURE või HYBRID. Sellise olukorra tekkimisel töötab diiselmootor kogu aeg.

Diiselkütuse soojustakistus on suurus, mis näitab kütuse kasutatavust madalatel temperatuuridel. Tavaliselt kohandatakse diiselkütuste termilised omadused vastavalt kliimavööndile ja aastaajale, kus seda müüakse.

Automaatne piirang madalatel temperatuuridel kasvab järk-järgult sõltuvalt kütusepaagis oleva kütuse vanusest. Kui auto on äsja tangitud, siis piirang puudub, kuid kasvab kütuse vananedes paagis (kuudes loetuna).

Selle funktsiooni eesmärgiks on madalatel temperatuuridel võimaldada autol kütust tarbida sellise kiirusega, et värsket kütust (õige soojusliku takistusega) saaks lisada / peaks lisama enne kriitilise temperatuuri saabumist jooksvalt kasutatava kütuse korral.

Kütuse vanus

Vana diiselkütus (alates umbes 5 kuust) koos kondensatsiooniga võib mõningatel juhtudel põhjustada vetikate ja bakterite kasvu kütusesüsteemis ja/või kütuse oksüdeerumise ohu koos võimalusega süsteemi töö katkemiseks.

Selliste probleemide vältimiseks on autol sisseehitatud funktsioon, mis kontrollib kütuse vanust. Sellega seoses võidakse kuvada selgitavaid tekstiteateid nagu:

 • Vananenud kütus Käivitage sisepõl-mootor kütuse kulutamiseks
 • Kütus on vana Mootor käivitub, et kütust tarbida
 • Kütus on vana Lisa paaki kütust

Asjakohasuse korral järgige soovitatavaid tegevusi.

Tühi paak

Kui mootor on kütusepuuduse tõttu seiskunud, siis vajab kütusesüsteem mõne hetke kontrolli läbiviimiseks. Tee seda enne mootori käivitamist, kui kütusepaak on diislikütusega täidetud:

 1. Sisesta kaugjuhtimispult süütelukku ja lükka lõppasendisse. Lisainfot vt Võtme asendid.
 2. Vajutage START-nuppu ilma piduri- ega siduripedaali vajutamata.
 3. Oodake ligikaudu üks minut.
 4. Mootori käivitamiseks: Vajutage piduri ja/või siduripedaal alla ja seejärel vajutage uuesti START-nuppu.

Märkus

Enne tankimist kütuse vähesuse korral:

 • Peatage auto võimalikult tasasel pinnal - kui auto on kaldu, võivad kütusega varustamisel tekkida õhutaskud.

Kui kütus on otsas, pidage silmas järgmist.

Tankige enne, kui paak on täiesti tühi. Tühja paagi korral saab sõitmist jätkata hübriidaku laengu varal. Pärast tankimist võib mootori käivitamine rohkem aega võtta (kuni 30 sekundit). Mõnedel juhtudel võib vajalik olla mitu käivituskatset.

Kui mootor on käivitunud, on soovitatav lasta sel vähemalt 5minutit töötada. Valige paremaks kütusevarustuseks sõidurežiim AWD või POWER.

Kui näidikuploki infonäidikul kuvatakse teade Sisepõlemismootor ei ole saadaval Piiratud jõudlus ja läbisõit, lülitage mootor välja ja siis uuesti sisse, et funktsioon saavutaks täie võimsuse.

Kondensaadi äravool kütusefiltrist

Kehtib üksnes viie silindriga mootoritele.

Kütusefilter eraldab kütuses oleva kondensaadi. Kondensaat võib mootori tööd kahjustada.

Parima jõudluse jaoks on tähtis kinni pidada kütusefiltri vahetusele ette nähtud hooldusintervallidest, samuti tuleb alati kasutada selleks otstarbeks välja töötatud õigeid varuosi.

Kütusefiltrist tuleb kondensaat Teenindus- ja garantiiraamatus toodud intervallide järel või kui kahtlustad, et sõidukis on saastunud kütus. Lisainfot vt Volvo teenindusprogramm.

Oluline

Teatavad erilisandid kaotavad vee eraldumise kütusefiltris.


Kas sellest oli abi?