Juhtnupud - valgusvihk/valgustus

Parktuled

Uuendatud 7/23/2018

Parktuled lülitatakse sisse esitulede juhtnupu abil.

Esitulede lüliti on parktulede asendis.

Esitulede lüliti on parktulede asendis.

Keerake nupp asendisse (numbrimärgi valgustus lülitub samal ajal sisse).

Kui auto elektrisüsteem on süüteasendis II või kui mootor töötab, siis lülituvad gabariiditulede asemel sisse päevatuled.

Kui õues on pime ja tagaluuk avatakse, süttivad auto tagumised gabariidituled, et tagant tulevaid autosid hoiatada. See toimub olenemata nupu või auto süütevõtme asendist.


Kas sellest oli abi?