Näidikuplokk

Päevasõidumõõdik

Uuendatud 7/23/2018

Näidikuplokile ilmub sõidumõõdik.

Päevasõidumõõdik.

Päevasõidumõõdik.

Sõidumõõdiku näidik

Mõlemat sõidumõõdikut T1 ja T2 kasutatakse lühikeste vahemaade mõõtmiseks. Kilometraaž kuvatakse ekraanil.

Vajaliku mõõdiku näitamiseks pöörake vasakpoolse roolikangi pöördlülitit.

Vasakpoolse roolikangi lüliti RESET pikk vajutus (kuni muutuse toimumiseni) nullib kuvatava sõidumõõdiku. Lisainfot vt Pardaarvuti.


Kas sellest oli abi?