Digitaalraadio

Raadio programmitüübid (PTY)

Uuendatud 7/23/2018

DAB *-raadiole saab esitamiseks valida ühe või rohkem saatetüüpe, nt pop- või klassikaline muusika. Pärast saatetüübi valimist saate liikuda vaid seda tüüpi saateid esitavate jaamade vahel.

OK/MENU tavavaates saatetüübi valimiseks vajutage DAB ja valige Programme type (PTY) filtering.

Valige nupuga TUNE märgistatav/tühistatav saatetüüp.

Saatetüübi märkimiseks/tühistamiseks vajutage OK/MENU.

Kui soovitud saatetüübid on valitud, väljuge menüüst nupuga EXIT.

Kui funktsioon on aktiivne, kuvatakse ekraanil PTY sümbol.

Mõnel puhul DAB raadio väljub PTY režiimist, vt DAB - DAB linkimine.


Kas sellest oli abi?