Kaitsmed

Kaitsmed - üldteave

Uuendatud 7/23/2018

Takistamaks auto elektrisüsteemi kahjustumist lühiühenduse või ülekoormuse tõttu on kõik erinevad elektrilised funktsioonid ja komponendid kaitstud terve rea kaitsmetega.

Hoiatus

Oranži kaablit tohib käsitseda vaid vastava väljaõppe saanud personal.

Hoiatus

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla.

Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis.

Kui mõnu elektriline komponent või funktsioon ei toimi, võib selle põhjuseks olla komponendi kaitsme ajutine ülekoormus ja läbipõlemine. Kui üks ja sama kaitse põleb korduvalt läbi, on viga komponendis. Volvo soovitab kontrollimiseks pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Vahetus

Kaitsme asukohta vaadake kaitsmeloendist.

Tõmmake kaitse välja ja vaadake külje pealt, kas kaarduv traat on läbi põlenud.

Sellisel juhul vahetage välja uue, sama värvi ja samasuguse ampritähistusega kaitsme vastu.

Hoiatus

Ärge kasutage kaitsme vahetamisel kõrvalist eset ega ettenähtust suurema voolutugevusega kaitset. See võib elektrisüsteemi oluliselt kahjustada ja põhjustada tuleohtu.

Kesksete elektriseadmete asukohad

P3-V60/V60H Fuse boxes overview

Keskse elektriseadme asukohad vasakpoolse rooliga autos. Parempoolse rooliga autos on kesksed elektriseadmed kindalaeka all, teisel pool.

Mootoriruum
Kindalaeka all
Kindalaeka all
Pakiruum
Mootoriruum, külm piirkond

Kas sellest oli abi?