Mootoriruum

Mootoriõli - kontrollimine ja lisamine

Uuendatud 7/23/2018

Õlitaset kontrollitakse elektroonilise õlitaseme anduriga.

Video thumbnail

5 sil. diiselmootor

P3-1246-V60H Oil refill, electronic oil level sensor

TäitetoruElektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast..

Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne näidikuplokil vastava teate kuvamist, vt järgmist joonist.

P3-1246-V60H Oil message and graph in display

Ekraanil olev teade ja graafik.

Teade
Mootori õlitase

Õlitaset kontrollitakse pöördlülitiga varustatud elektroonilise mõõtevarda abil, väljalülitatud mootori korral, vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Hoiatus

Kui kuvatakse teade Vajalik õlivahetus, siis minge teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

Oluline

Kui kuvatakse teade Õlitase madal Lisa 0,5 liitrit, lisa üksnes 0,5 liitrit.

Hoiatus

Ära lisa rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4), nagu on näidatud alloleval joonisel. Tase ei tohi olla kunagi üle MAX- või alla MIN-taseme, sest see võib tekitada mootorikahjustusi.

Märkus

Õlitaset tuvastab süsteem ainult juhul, kui teatud tingimused on täidetud. Seetõttu ei suuda süsteem õlitaseme muutusi alati kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Teatud tingimustel võib sisepõlemismootori kasutamine olla vajalik ligikaudu 30 km ulatuses.

Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

Õlitaseme mõõtmine, 5 silindrit, diisel

Kui õlitaset tuleb kontrollida, siis tuleb seda teha vastavalt järgnevale järjekorrale.

Funktsiooni käivitamine toimub süüteasendis II; vt. Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Keerake vasaku roolikangi pöördlüliti asendisse Õlitase.

Mootori õlitaseme kohta antakse teavet; vt teadet ja graafikat kujutavat järgmist joonist.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

P3-1246-V60H Recommended oil level

Numbrid 1-4 tähistavad täitetaset. Ärge lisage rohkem õli, kui täitetase on (3) või (4). Soovitatav täitetase on 4.


Kas sellest oli abi?