Hübriidiga seotud teave

Digitaalne näidikuplokk – ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Näidikuploki infoekraanil kuvatakse teave ning teated mõningate auto funktsioonide kohta.

P3-1246-V60H DIM overview

Näidikuplokil kuvatakse teavet vastavalt tehtud valikutele, Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Hübriidaku näidik
Praegune energiatase
Aktiivne sõidurežiim
Sümbol põleb sisepõlemismootori töötamisel.
Hybrid guide (Driver Support Power Meter). Kuvab juhi poolt hetkel soovitud veojõudu ja saadaval olevat elektrimootori võimsust, s.t sisepõlemismootori käivitumise/peatumise piiri. Lisateave, Eco guide & Hybrid guide.

Energia regeneratsioon

P3-1246-V60H DIM Hybrid wiith bubbles
Kui elektrimootor toodab elektrit hübriidakule, kuvatakse hübriidaku näidikul mullid - vt Jalgpidur.

Infoekraan

P3-1320 DIM High-line Information display

Infoekraan.

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga. Ekraani kasutavate funktsioonide all on toodud täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

Video thumbnail

Näidikuplokile võib valida alternatiivseid teemasid. Võimalikeks teemadeks on "Hybrid", "Elegance", "Eco" ja "Performance".

Teemat saab valida ainult töötava mootoriga.

Teema valimiseks vajutage vasakpoolse roolikangi nuppu OK ja seejärel valige kangil asuva pöördlüliti abil menüüsuvand Teemad. Vajutage nuppu OK. Teema valimiseks keerake pöördlülitit ja kinnitage valik nupuga OK.

Keskkonsooli ekraani välimus põhineb teatud mudelite puhul näidikuploki teemaseadel.

Näidikuploki kontrasti- ja värvirežiimi saab muuta ka vasakpoolse roolikangiga.

Lisateabe saamiseks menüü haldamise kohta vt Menüüdes liikumine - näidikuteplokk.

Kontrasti- ja värvirežiimi teemavaliku ja sätted saab salvestada auto võtmemälu* iga kaugjuhtimispuldi jaoks, vt Kaugjuhtimispult - isikupärastamine.

Teema "Hybrid"

P3-1246-V60H DIM Hybrid

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Hybrid".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Hübriidaku näidik
Spidomeeter
Hybrid guide. Vt ka Eco guide & Hybrid guide.
Käigukangi asend. Vt ka Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Elegance"

P3-1246-V60H DIM Elegance

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Elegance".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Funktsioon puudub
Spidomeeter
Funktsioon puudub
Käigukangi asend. Vt ka Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Eco"

P3-1246-V60H DIM Eco

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Eco".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Eco guide. Vt ka Eco guide & Hybrid guide.
Spidomeeter
Hybrid guide. Vt ka Eco guide & Hybrid guide.
Käigukangi asend. Vt ka Automaatkäigukast - Geartronic.

Teema "Performance"

P3-1246-V60H DIM Performance

Mõõdikud ja märgutuled, teema "Performance".

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti ja Kütuse tankimine.
Mõõdik E-boost. Näitab elektrimootori kasutamist, selle tuge sisepõlemismootorile ja mootoriga pidurdamist

Mootoriga pidurdamisel elektrimootori abil toimub hübriidaku laadimine, vt Jalgpidur.

elektrimootori abil.
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Hybrid guide. Vt ka Eco guide & Hybrid guide.
Käigukangi asend. Vt ka Automaatkäigukast - Geartronic.

Märgu- ja hoiatussümbolid

P3-1320 DIM High-Line Information display, control and warning symbols

Märgu- ja ohusümbolid.

Märgutuled
Märgu- ja hoiatussümbolid
Ohusümbolid

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise.


Kas sellest oli abi?