Hübriidiga seotud teave

Twin Engine - Sissejuhatus

Uuendatud 7/23/2018

Autot juhitakse täpselt sama moodi nagu tavalist autot. Elektrimootor veab autot põhiliselt väikestel kiirustel, diiselmootor suurtel kiirustel ja aktiivsema sõidustiili korral.

Tähtis teave

Hoiatus

Pidage meeles, et auto ei tekita elektrimootori kasutamise ajal mootorimüra ja võib olla seetõttu laste, jalakäijate, jalgratturite ja loomade jaoks raskesti märgatav. See kehtib eriti madalal kiirusel sõites, näiteks parklas.

Kõrgepingevool

Px-1246-Symbol-Elektrisk fara

Paljud auto komponendid kasutavad kõrgepingevoolu, mis võib oskamatul kasutamisel ohtlik olla. Ärge puutuge ega tehke midagi, mida pole selgelt kirjeldatud käesolevas kasutusjuhendis. Loe lisaks mootoriruumi kohta.

Hoiatus

Oranži kaablit tohib käsitseda vaid vastava väljaõppe saanud personal.

Auto juhtimine

Autot juhitakse täpselt sama moodi nagu tavalist autot. Elektrimootor veab autot põhiliselt väikestel kiirustel, diiselmootor suurtel kiirustel ja aktiivsema sõidustiili korral. Loe lisaks Ökonoomne sõiduviis kohta.

Sõidurežiimid

Autot on sõitmise ajal võimalik lülitada erinevatesse sõidurežiimidesse, nt ainult elektriga sõitmine, või juhul, kui on vajalik suurem võimsus, siis elektri- ja diiselmootori vedu korraga. Auto arvutab optimaalse juhitavuse, sõidukogemuse, keskkonnamõju ja kütuse kokkuhoiu kombinatsiooni vastavalt valitud sõidurežiimile. Loe lisaks Ajamisüsteem - sõidurežiimid kohta.

Näidikuplokk

Näidikuploki kahel väljal kuvatakse olulist teavet V60 Twin Engine kohta; hübriidaku mõõdikut (jooksvat energiataset), aktiivset sõidurežiimi, sümbolit, mis põleb sisselülitatud diiselmootori korral, Hybrid Guide ning energia regeneratsiooni. Lugege lisateavet näidikuploki kohta.

Eelsoojendus

Auto optimaalseks tööks on tähtis, et hübriidaku koos selle elektriliste ajamisüsteemidega ja diiselmootor koos vastavate ajamisüsteemidega oleksid õigel töötemperatuuril. Kui aku on liiga külm või kuum, siis väheneb selle mahutavus märkimisväärselt. Auto eelsoojendus loob enne väljasõitu ajamisüsteemidele ja salongis sellised tingimused, mis vähendavad sõidu ajal süsteemide kulumist ja energiavajadust. Loe lisaks Üldteave eelsoojenduse kohta kohta.

Hübriidaku laadimine

Oluline

Pikseohu korral ärge kunagi laadimiskaablit ühendage.

Hübriidaku on liitium-ioon-tüüpi ja seda saab laadida mitmel viisil. Auto ja 230 V AC pesa vahele saab ühendada laadimiskaabli koos juhtseadmega, vt Juhtseadmega laadimiskaabel. Laadimisaeg sõltub laadimisvoolust.

Kergema pidurdamise korral kasutatakse elektrimootorit mootorpidurina ja auto kineetiline energia muundatakse elektrienergiaks, mida kasutatakse hübriidaku laadimiseks. Loe lähemalt pidurdusenergia taaskasutuse kohta.

Lisaks sellele võib diiselmootor vajaduse tekkimisel laadida elektrimootori hübriidakut spetsiaalse kõrgepingegeneraatori abil, vt ajamisüsteem ja sõidurežiimid.


Kas sellest oli abi?