Hübriidiga seotud teave

Üldteave eelsoojenduse kohta

Uuendatud 7/23/2018

Auto salongi kliimat võib enne väljasõitu eelkonditsioneerida (aklimatiseerida), seda nii sooja kui ka külma ilmaga.

Video thumbnail

Eelsoojendus kasutab kütuse ja elektriga käitatavaid kütteseadmeid ning auto vahelduvvoolusüsteemi

  • Külma ilma korral soojendab kütusel töötav kütteseade nii mootorit kui ka salongi, elektritoitega kütteseade soojendab enne väljasõitu ainult salongi.
  • Kuuma ilma korral jahutab salongi AC-süsteem.

Auto eelsoojendus vähendab kulumist.

Sooja ilma korral eelsoojenduse kasutamisel võib konditsioneeris tekkiv kondensaat auto alla tilkuda. See on normaalne.

Märkus

Salongi eelsoojenduse puhul saavutab auto mugava temperatuuri ja mitte kliimaseadmesüsteemis seatud temperatuuri.

Märkus

Kompressor võib töötada ja hübriidakut jahutada ka sel juhul, kui salongi jahutust ei ole valitud ja see ei ole vajalik. Kompressor tekitab müra.

Märkus

Reisijateruumi eelsoojendusfunktsiooni kasutamise ajal peavad auto uksed ja aknad olema suletud.

Eelsoojenduse valikud

Valige üks järgmistest olukordadest:

Eelsoojenduse võib aktiveerida:

  • otse infoekraani kaudu, kaugjuhtimispult-võtme* või mobiili* abil
  • taimeriga .

Märkus

Volvo soovitab eelsoojenduse taimeri abil aktiveerida ja ühendada auto seejärel vooluvõrku.

Elektrisüsteemiga ühendamine

Autot saab eelsoojendada siis, kui see on elektrisüsteemiga ühendatud või mitte ühendatud*.

Vooluvõrku ühendatud auto korral

Laadimisjaam, mis ei ole alati aktiveeritud (nt taimeri tõttu), võib eelsoojendust takistada.

  • Soojendamine/jahutamine kestab kuni 50 minutit.
  • Istme- ja roolisoojenduse saab aktiveerida eelsoojenduse ajal.

Vooluvõrku ühendamata auto korral*

  • Soojendamine kestab kuni 50 minutit.
  • Jahutamine kestab 2-3 minutit.

Eelsoojenduse käigus saavad elektriline kütteseade ja vahelduvvoolusüsteem voolu hübriidakust. Kui auto pole eelsoojenduse käigus elektrisüsteemiga ühendatud, väheneb elektriga läbitav vahemaa vastavalt.


Kas sellest oli abi?