Liiklusmärkide lugemine

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon (RSI)*

Uuendatud 7/23/2018

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon (RSI – Road Sign Information) aitab sõiduki juhil pidada meeles kiirusega seotud liiklusmärke, millest sõiduk on möödunud.

P4/P3-1220-RSI Läsbara trafikskyltar

Loetavate kiirusega seotud märkide näitedNäidikuplokis kuvatavad liiklusmärgid olenevad riigist - juhendi joonistel on toodud vaid mõned näited..

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon RSI annab teavet lubatud piirkiiruse kohta, nt kiirtee ja maantee alguse/lõpu ja möödasõidu keeluala korral.

Pärast möödumist nii kiirtee/maantee märgist kui ka kiiruspiirangu märgist otsustab liiklusmärkide lugemise funktsioon RSI piirkiiruse märgi kuvamise kasuks.

Hoiatus

  • Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

RSI sees/väljas

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon on valitav - juht saab valida kas Sees või Väljas.

P4-1220-MyCar RSI

Aktiveerige RSI järgmiselt.

  1. Leidke funktsioon menüüsüsteemis MY CAR, vt MY CAR.
  2. Suvandi Road sign information esiletõstmiseks vajutage korraks nuppu OK/MENU, väljumiseks vajutage nuppu EXIT.

Kas sellest oli abi?