Ajamisüsteemid

Ajamisüsteem - sõidurežiimid

Uuendatud 7/23/2018

Auto mõlemad süsteemid on kasutatavad eraldi või paralleelselt. Juht võib valida sõidu ajal erinevaid sõidurežiime. Olenemata valitud sõidurežiimist kontrollib juhtsüsteem, et juhitavuse, sõidukogemuste, keskkonnamõju ja kütuse ökonoomse kasutamise kombinatsioon oleks alati optimaalne valitud sõidurežiimi suhtes.

Video thumbnail

Kui sõidurežiimi ei saa aktiveerida, selgitatakse selle põhjust tekstiteatega näidikuplokis.

Märkus

"Valet" sõidurežiimi ei ole võimalik sisse lülitada - kui mõni parameeter ei ole konkreetses olukorras täidetud, valib süsteem automaatselt teise, sobivama sõidurežiimi.

P3-1346-V60H Knappar Körlägen

Sõidurežiimide juhtnupud.

Hoiatus

Ärge jätke aktiveeritud sõidurežiimi ja välja lülitatud põlemismootoriga autot ventileerimata ruumi – hübriidaku tühjenemisel mootor käivitub ja heitgaasid võivad inimesi ning loomi tõsiselt kahjustada.

HYBRID

P3-1246-v60H-Knapp HYBRID

See valik on auto eelseatud käivitusrežiim. Juhtsüsteem kasutab nii elektri- kui ka sisepõlemismootorit (eraldi või paralleelselt) ja arvutab optimaalse kasutamise sõiduomaduste, kütusekulu ja mugavuse aspektist.

Suutvus sõita ainult elektrimootoriga sõidurežiimis HYBRID sõltub hübriidaku energiatasemest ja nt salongi soojendamise/jahutamise vajadusest. Kõrge suutvuse tase toimida ainult elektri jõul on sama nagu režiimis PURE, st autot on lihtne juhtida nagu elektriautot (saadaval on suur elektriline väljundvõimsus).

Madalal energiatasemel (hübriidaku on peaaegu tühi) tuleb samal ajal säilitada ka aku energiataset, mis põhjustab sisepõlemismootori sagedasemat käivitumist.

Režiimis HYBRID ainult elektriga sõitmise funktsiooni taastamiseks:

 • Laadige hübriidakut 230 VAC pesast laadimiskaabli (Laadimisvool) abil või kasutage funktsiooni SAVE.

PURE

P3-1246-v60H-Knapp PURE

See valik keskendub sõidule elektritoitega ja vähesele energiatarbimisele ning aitab juhil sõita maksimaalselt hübriidakuga.

Kuna läbisõit elektritoitega on seoses auto üldise energiatarbimisega, arvestatakse maha läbisõitu piiravad funktsioonid, nt kliimaseadmesüsteem ja dünaamilised sõiduomadused. Maksimaalse võimaliku läbisõidu saavutamiseks lülitatakse seetõttu kiimaseadmesüsteem välja - kuid selle võib vajaduse korral nupuga AC sisse lülitada.

Märkus

Udu tekkimisel vajutage AC, AUTO või udu eemaldamise nuppu.

Pange tähele

Seda sõidurežiimi võib valida vaid sel juhul, kui hübriidaku energiatase on piisavalt kõrge.

Teatavatel juhtudel võib sisepõlemismootor hoolimata sõidurežiimi PURE valikust automaatselt käivituda, näiteks:

 • kui kiirus ületab 125 km/h(78 mph)
 • kui juht nõuab rohkem veojõudu, kui elektriajam suudab anda;
 • kui hübriidaku energiatase on liialt madal ja aku vajab laadimist;
 • juhul, kui tekkivad süsteemi/komponentide tööd takistavad piirangud, nt madal välistemperatuur Energiaedastus.

Pange tähele

 • Sisepõlemismootor võib käivituda ka hübriidaku kõrgel laetustasemel nt juhul, kui salongis tuleb tõsta/langetada temperatuuri.

POWER

P3-1246-v60H-Knapp POWER

See valik seadistab auto parimasse reageerimis- ja jõudlusrežiimi sellega, et elektrimootor ja sisepõlemismootor on mõlemad kogu aeg aktiveeritud. Autol on sportlikumad sõiduomadused ja see reageerib kiiremini kiirendamisele.

Aktiivse sõidu ajal eelistatakse madalamaid käike, mistõttu ülespoole lülitamine hilineb.

Pange tähele

 • Sisepõlemismootor töötab pidevalt.
 • Autol veavad nii esi- kui ka tagarattad.
 • See ajamirežiim suurendab kütusekulu.

AWD

P3-1346-v60H-Knapp AWD

Selles režiimis aktiveeritakse nelikvedu, mis parandab auto haardumist ja veojõudu. Režiim on ette nähtud peamiselt madala kiirusega libedal teekattel sõitmiseks, kuid neliveol on stabiliseeriv toime ka suuremate kiiruste puhul.

Pange tähele

 • Sisepõlemismootor töötab pidevalt.
 • See ajamirežiim suurendab kütusekulu.

SAVE

P3-1346-v60H-Knapp SAVE

See funktsioon käivitab hübriidaku laadimise ja tagab, et aku energiatase ei lange alla taset, mis vastab umbes 20 km läbimisele elektrienergiat kasutades. Eesmärk on säästa see energia hilisemaks ajaks, mil elektritoitega on sobivam sõita, nt asulates.

Kui nupu SAVE vajutamisel on hübriidaku energiatase madal, siis laadib sisepõlemismootor esmalt akut, et tagada selle energiatase, mis võimaldaks läbida umbes 20 km elektrienergia abil.

Elektrimootoriga sõitmine säästab rohkem kütust madalal kiirusel. Seetõttu valige esmalt režiim SAVE, kui hübriidaku energiatase on kõrge ja planeeritud teekond algab pikema sõiduga suurematel kiirustel (nt kiirteel) ning lõpeb väikeste kiirustega, mille puhul saab sõita elektrimootoriga.

Nupu SAVE vajutamine olukorras, kus aku energiatase on kõrgem, kui kulub umbes 20 km läbimiseks elektrijõul, säilitab hübriidaku jooksva energiataseme.

Sõltumata valitud sõidurežiimist aktiveeritakse taustal ajutiselt hübriidaku laadimine - sarnaselt funktsioonile SAVE - siis toimub automaatne DPF-regeneratsioon.

Pange tähele

 • See ajamirežiim suurendab kütusekulu.
 • Kui sisepõlemismootor on laadinud hübriidaku tasemele SAVE, seiskab/käivitab juhtsüsteem sisepõlemismootori samal viisil, nagu madala energiataseme korral režiimis HYBRID.

Sõidurežiimid menüüs MY CAR

Auto menüüsüsteem sisaldab auto erinevate sõidurežiimide lühikirjeldusi.

Valige MY CARHYBRIDDriving modes.

Seal valige PURE, HYBRID, POWER, AWD ja SAVE ja kinnitage nupuga OK.

Start/Stop funktsioon

Juhtsüsteem määrab kuna võib sisepõlemismootori seisata ja välja lülitada ning samuti kui kauaks. See sarnaneb tavaliste, kütusel töötava mootoriga autode Start/Stop-funktsiooniga.

Sõidu andmed

Auto salvestab statistikat läbisõidu kohta vastavalt tarbitud elektrienergiale/kütusele.

Lisaks pardaarvutile võib sõidu andmeid näha ka menüüsüsteemi MY CAR kaudu:

 • Valige MY CARTrip statistics ja kinnitage nupuga OK.

Kas sellest oli abi?