Hübriidaku laadimine

Hübriidaku laadimine - alustamine

Uuendatud 7/23/2018

Auto hübriidakut laetakse auto ja 230 V vahelduvvoolupesa vahel oleva kaabligaPistikupesa pinge sõltub kasutusriigist..

Oluline

Pikseohu korral ärge kunagi laadimiskaablit ühendage.

Märkus

Kasutage Volvo soovitatud laadimiskaablit, mis vastab standarditele IEC 62196 ja IEC 61851. See kaabel toetab temperatuuri jälgimist.

Video thumbnail

Võtke laadimiskaabel pakiruumi põrandakatte all asuvast panipaigast välja.

P3-V60H-1246-Laddkabel till ladduttag

Ühendage laadimiskaabel 230 VAC pesaga. Ärge kasutage pikendusjuhet.

Seadke juhtseadmel õige laadimisvool (vool 230 VAC pesaga).

P3-V60H-1246- Laddkabel till bil

Eemaldage laadimiskäepideme kate ja ühendage käepide autoga.

P3-13w46-V60H Hang charging cable cap

Laadimiskäepideme katte asukoht.

Oluline

Paigaldage laadimiskäepidemele kaitsekate, et auto värv ei saaks kahjustada, kui näiteks tugeva tuule korral käepide vastu autot satub.

Laadimiskaabel kinnitatakse/lukustatakse pesasse ja laadimine algab ligikaudu kümne sekundi pärast.

Järelejäänud laadimisaja kontrollimiseks:

  • Vajutage kaugjuhtimispult-võtme lähenemisvalgustuse nuppu - näidikuplokk kuvab eeldatavat aega.

Aku laadimine võib auto lukust vabastamisel mõneks ajaks katkeda:

Märkus

Lähenemisvalgustus peab olema sisse lülitatud, et näha järelejäänud laadimisaega. Selle seadeid saab hallata menüüsüsteemis MY CAR.

Oluline

Ärge kunagi ühendage 230 V vahelduvvoolu pistikupesa kaablit laadimise ajal lahti - esineb oht 230 V vahelduvvoolu pesa kahjustada. Esmalt lõpetage alati laadimine, seejärel ühendage laadimiskaabel lahti.

Kui laadimine on lõppenud (vt tabelit allpool) avage juhiuks. Seejärel süttib näidikuplokk ja võib näidata laadimisolekut puudutavat teavet.

P3-1246-V60H-LED-lampor i ladduttaget

LED-lambid näitavad laadimise ajal laadimisolekut. Salongivalgustuse sisselülitamisel süttivad valge, sinine ja kollane märgulamp - need jäävad põlema mõneks ajaks pärast salongivalgustuse väljalülitamist.

LED-märgulamp põleb

Spetsifikatsioon

Valge põleb püsivalt

Märgutuli

Kollane põleb püsivalt

OoterežiimNäiteks pärast ukse avamist või juhul, kui laadimiskaabel pole pessa lukustatud. - oodatakse laadimise algust.

Vilkuv roheline

Toimub laadimineMida aeglasem on vilkumine, seda lähemal on aku täielikule laetusele..

Roheline põleb püsivalt

Laadimine lõppenudKustub mõne aja möödudes..

Sinine - vilkuv või pidev

Taimer on sisse lülitatud.

Punane - vilkuv, pidev

On tekkinud rike.

Kliimaseadmesüsteemi kondensaati võib tilkuda laadimise ajal auto alla. See on normaalne ja selle põhjuseks on hübriidaku jahtumine.


Kas sellest oli abi?