Käivitamine ja sõitmine

Mootori käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Mootori käivitamine ja seiskamine toimub kaugjuhtimispult-võtmest ja nupust START/STOP ENGINE.

Video thumbnail
P3-V60H Fjärrnyckel + Start/Stop-knapp

Süütelukk väljavõetud/sisestatud kaugjuhtimispuldiga ja nupp START/STOP ENGINE.

Oluline

Ärge vajutage valesti keeratud kaugjuhtimispult-võtit sisse – hoidke kinni metallvõtmega poolest; vt. Liigenduv muukliist - lahti-/kokkuliigendamine.

Sisesta kaugjuhtimispult-võti süütelukku ja lükka lõppasendisse.

Vajutage piduripedaal lõpuni allaKui auto liigub, piisab mootor käivitamiseks nupu START/STOP ENGINE vajutamisest..

Vajuta START/STOP ENGINE -nuppu ja lase see lahti.

Mootori käivitamisel töötab starter niikaua, kuni mootor käivitub või selle ülekuumenemise kaitse sisse lülitub.

Mootori käivitamisel normaaltingimustes on prioriteetne auto elektriline sõidumootor - diiselmootor jääb väljalülitatuks. See tähendab, et pärast nupu START/STOP ENGINE vajutamist on elektrimootor "käivitunud" ja auto on sõiduks valmis. Mootori käivitumist näidatakse näidikuplokil märgulampide kustumise ja armatuurlaua eelseatud värviteema süttimisega (vt Digitaalne näidikuplokk – ülevaade).

Teatud juhtudel käivitub selle asemel siiski diiselmootor, nt kui temperatuur on liiga madal või kui hübriidaku vajab laadimist.

Oluline

Kui mootor 3. käivituskorra peale ei käivitu, oodake enne uuesti käivitamist 3 minutit. Lase akul toibuda – see suurendab käivitusvõimsust.

Hoiatus

Ärge eemaldage kaugjuhtimispult-võtit süütelukust pärast mootori käivitamist või auto pukseerimisel.

Hoiatus

Enne autost lahkumist eemalda kaugjuhtpult alati süütelukust ning veendu, et süütelukk on asendis 0 – eriti tähtis on see siis, kui autos on lapsi. Lisainfot selle funktsiooni kohta vt Võtme asendid.

Märkus

Külmkäivitusel võib teatavat tüüpi mootoritel tühikäigu pöörete arv olla normaalsest tunduvalt suurem. See on mõeldud selleks, et väljalaskesüsteem saavutaks võimalikult kiiresti normaalse töötemperatuuri, et heitmeid võimalikult vähendada ja sellega keskkonda kaitsta.

Võtmevaba käivitamine (Keyless drive)*

Mootori võtmeta käivitamiseks järgige punkte 2-3.

Märkus

Mootori käivitamise eeltingimusena peab üks auto võtmeta käivitamise ja lukustamise funktsiooniga kaugjuhtimispult olema salongis või pakiruumis.

Hoiatus

Ära eemalda kaugjuhtpulti autost, kui autoga sõidetakse või seda pukseeritakse.


Kas sellest oli abi?