Eelsoojendus

Eelsoojendus - kiirseiskamine

Uuendatud 7/23/2018

Auto eelsoojendust saab välja lülitada otse infonäidiku kaudu.

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.

Eelsoojenduse desaktiveerimiseks liikuge järgmises menüüs edasi valikule Stopp/ ja valige nupuga OK.

Väljuge menüüst valikuga RESET.


Kas sellest oli abi?