Eelsoojendus

Eelsoojendus - otsekäivitus

Uuendatud 7/23/2018

Auto eelsoojendust saab otse käivitada.

Otsekäivitust saab taostada järgmistel viisidel:

  • Ekraan
  • kaugjuhtimispult*
  • mobiil*.

Märkus

Eelsoojenduse otsekäivituse soovitab Volvo aktiveerida kaugjuhtimispult-võtme või mobiiltelefoniga.

Otsekäivitus ekraani kaudu

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.

Eelsoojenduse aktiveerimiseks liikuge järgmises menüüs edasi valikule Otsekäivitus/ ja valige nupuga OK.

Väljuge menüüst valikuga RESET.

Otsekäivitus kaugjuhtimispuldiga*

P3-1246-312H Remote key - indicating light precondition

Märgutuli kaugjuhtimispult-võtmel koos PCC-ga*.

Eelsoojenduse võib aktiveerida kaugjuhtimispult-võtmega:

Hoidke lähenemisvalgustuse nuppu 2 sekundit all.

Ohutuled annavad teavet järgmiselt:

  • 5 lühikest vilkumist, mille järel on ühtlane põlemine u 3 sekundit - signaal on autoni jõudnud ja eelsoojendus on aktiveeritud.
  • 5 lühikest vilkumist - signaal on autoni jõudnud, aga eelsoojendust ei aktiveeritud.
  • Ohutuled ei sütti - signaal pole autoni jõudnud.

Kui eelsoojenduse ajal vajutada teabe nuppu , siis näitab indikaatorlamp selle olekut - samal ajal kuvatakse auto lukustusolek. Oleku uurimise ajal vilgub indikaatorlamp paar korda lühidalt, jäädes seejärel põlema, kui eelsoojendus on aktiveeritud.

Olekut kuvatakse eelsoojenduse ajal ka pardaarvutil.

Käivitamine rakenduse kaudu*

Valitud sätteid saab käivitada ja nende kohta saab teavet lugeda rakenduse Volvo On Call* kaudu.


Kas sellest oli abi?