Eelsoojendus

Eelsoojendus - sees parkimine

Uuendatud 7/23/2018

Siseparkimine lisavarustuse olemasolul aktiveeritakse elektriline kütteseade eelsoojenduse käigus

P3-1320 Symbol parking indoor

Kui valite seadeks Siseparkimine, siis deaktiveeritakse kütusel töötav kütteseade eelsoojenduse ajaks. Selles soojendusrežiimis on efektiivsus pisut väiksem, kui seade Parkimine õues korral välistemperatuuridel alla 5 °C.

Märkus

Enne elektritoitega kütteseadme sisselülitamist peab auto olema ühendatud vooluvõrku.

Hoiatus

Ärge kasutage kütusega töötavat lisakütteseadet ventileerimata siseruumis. Sellest eritub väljalaskegaase.

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.

Kui seadistus Siseparkimine on juba valitud, kuvatakse ekraanil selle sümbol ja sel juhul jätkake 7. punktist.

Kui on valitud seadistus Parkimine õues, kuvatakse ekraanil selle asemel sümbol. Liikuge pöördlülitiga sümbolile ja valige nupuga OK.

Liikuge järgmises menüüs valikule Siseparkimine ja valige nupuga OK.

Liikuge nupuga RESET menüüs tagasi.

Valige, kas istmesoojendus ja roolisoojendusIstmesoojenduse ja roolisoojenduse saab aktiveerida ainult juhul, kui auto on vooluvõrku ühendatud. tuleb aktiveerida või mitte. Liikuge pöördlülitiga valikule ja valige nupuga OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Juhiiste või Kaassõitjaiste ja valige nupuga OK, kui need tuleks eelsoojenduse ajal aktiveeridaAktiveerimiseks märgistage ruut..

Väljuge menüüst valikuga RESET.


Kas sellest oli abi?