Eelsoojendus

Eelsoojendus - väljas parkimine

Uuendatud 7/23/2018

Parkimine õues lisavarustuse olemasolul aktiveeritakse eelsoojenduse ajal nii elektriajamiga kütteseade kui kütuseajamiga kütteseadeKütusel töötavat kütteseadet ei aktiveerita, kui välistemperatuur ületab 15 °C..

P3-1320 Symbol parking outdoor

Parkimine õues lisavarustuse olemasolul on lisaks elektriajamiga kütteseadmele lubatud ka elektriajamiga kütteseade.

Hoiatus

Ärge kasutage kütusega töötavat lisakütteseadet ventileerimata siseruumis. Sellest eritub väljalaskegaase.

Märkus

Autot võib käivitada ja sellega sõita ainult sel juhul, kui on sisse lülitatud kütusega töötav lisakütteseade.

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.

Kui seadistus Parkimine õues on juba valitud, kuvatakse ekraanil selle sümbol ja sel juhul jätkake 7. punktist.

Kui on valitud seadistus Siseparkimine, kuvatakse ekraanil selle asemel sümbol. Liikuge pöördlülitiga sümbolile ja valige nupuga OK.

Liikuge järgmises menüüs valikule Parkimine õues ja valige nupuga OK.

Liikuge nupuga RESET menüüs tagasi.

Valige, kas istmesoojendus ja roolisoojendusIstmesoojenduse ja roolisoojenduse saab aktiveerida ainult juhul, kui auto on vooluvõrku ühendatud. tuleb aktiveerida või mitte. Liikuge pöördlülitiga valikule ja valige nupuga OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Juhiiste või Kaassõitjaiste ja valige nupuga OK, kui need tuleks eelsoojenduse ajal aktiveeridaIstmesoojenduse ja roolisoojenduse saab aktiveerida ainult juhul, kui auto on vooluvõrku ühendatud..

Väljuge menüüst valikuga RESET.


Kas sellest oli abi?