Eelsoojendus

Taimer - käivitamine

Uuendatud 7/23/2018

Aeg, mil auto peab olema soojenenud ning seda soovitakse kasutada, määratakse taimeri abil.

Taimeri aktiveerimisel valib auto elektroonika välitingimuste põhjal, millal tuleks eelsoojendus aktiveerida.

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.

Valige pöördlülitiga üks kahest taimerist ja aktiveerige nupuga OK.

Väljuge menüüst valikuga RESET.

Taimerit saab käivitada ka rakendusega Volvo On Call*.


Kas sellest oli abi?