Eelsoojendus

Taimer - väljalülitamine

Uuendatud 7/23/2018

Eelsoojenduseks aktiveeritud taimeri võib käsitsi välja lülitada.

Menüüsse sisenemiseks vajutage OK.

Liikuge pöördlülitiga valikule Eelühtlustus ja valige nupuga OK.

Kui taimer on seadistatud, kuvatakse määratud kellaaja kõrval kella sümbol.

Valige pöördlülitiga üks kahest taimerist ja kinnitage nupuga OK.

Taimeri väljalülitamiseks vajutage:

  • pikalt nupule OK või
  • lühidalt nupule OK menüüs edasi liikumiseks. Seejärel valige taimeri väljalülitamine ja kinnitage nupuga OK.

Väljuge menüüst valikuga RESET.

Taimeriga aktiveeritavat eelsoojendust saab ka deaktiveerida.


Kas sellest oli abi?