Sümbolid ja teated

Ajamisüsteem - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Mõnes olukorras võib ajamisüsteem näidikuplokil teate kuvada - järgige vajadusel antud soovitust.

P3-1320-v60H-Symbol - Vehicle is running-399

See sümbol süttib koos tekstiteate ja helisignaaliga, kui turvavööta juht avab juhiukse töötava sisepõlemis- või elektrimootoriga.

Sama toimub, kui turvavööta juht käivitab mootori lahtise juhiuksega.

Siin on toodud mõningad teadete näited, nende tähendus ja soovitatavad tegevused:

Teade

Spetsifikatsioon

Tegevusjuhis

PURE ei tööta, sest hübriid- süsteemi temperatuur on madal

Üks või enam ajamisüsteemi komponenti pole jõudnud õige töötemperatuurini.

Sõitke HYBRID-režiimis, kuni teate asemel kuvatakse PURE töötab - seejärel vajutage nuppu PURE.

PURE ei tööta, sest hübriid- süsteemi toime on ajutiselt piiratud

Ajutine temperatuuripiirang, nt töötemperatuur pole õige.

Sõitke HYBRID-režiimis, kuni teate asemel kuvatakse PURE töötab - seejärel vajutage nuppu PURE.

PURE ei tööta, sest aku on tühi

Hübriidaku energiatase on liialt madal.

Sõitke SAVE-režiimis, kuni teate asemel kuvatakse PURE töötab, või laadige akut 230 V vahelduvvooluga ja vajutage seejärel nuppu PURE.

PURE ei tööta, kui valitud on käsitsivahetus

Käigukang on manuaalasendis "+/-".

Nihutage käigukang külgsuunas automaatrežiimi ja vajutage seejärel nuppu PURE.

PURE töötab

Režiim PURE on uuesti saadaval peale eelmist piirangut.

POWER ei tööta, sest hübriidsüsteemi toime on ajutiselt piiratud

Ajutine temperatuuripiirang, nt töötemperatuur pole õige.

SAVE ei tööta, sest hübriid- süsteemi toime on ajutiselt piiratud

Ajutine temperatuuripiirang, nt töötemperatuur pole õige.

AWD ei tööta, sest hübriid- süsteemi toime on ajutiselt piiratud

Ajutine temperatuuripiirang, nt töötemperatuur pole õige.


Kas sellest oli abi?