Sümbolid ja teated

Driver Alert Control (DAC)* - sümbolid ja teated

Uuendatud 7/23/2018

DAC kuvab näidikuploki või keskkonsooli ekraanile erinevaid olukordi tähistavaid sümboleid ja tekstiteateid.

Allpool on toodud mõned näited:

SümbolSümbolid on skemaatilised ning võivad sõltuda turust ja auto mudelist.

Teade

Spetsifikatsioon

Hoiatussüsteem On aeg puhata

Autoga on sõidetud ebaühtlaselt – juhi hoiatamiseks kostab helisignaal ja ilmub teade.

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhasta kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest.

Hoiatussüsteem Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?