Spetsifikatsioonid

Tüübitähised

Uuendatud 7/23/2018

Tüübimärgis, sõiduki VIN-kood jne., sh. sõidukikohased andmed on tähistatud sõiduki tehasesiltidel.

Kleebise asukoht

P3-1617-V60H-Type approval, labels not Russia

Joonis on skemaatiline – üksikasjad võivad riigist ja mudelist olenevalt erineda.

Volvo esindusega suheldes ja varuosi ja lisavarustust tellides on hea, kui tead auto tüübitähist, vermikunumbrit ja mootori numbrit.

Tüübitunnus, VIN-kood, lubatud maksimaalne mass ja tooni kooditunnus ning tüübi heakskiidunumber. Silt paikneb uksepiilaril ja on nähtav, kui parempoolne tagauks on avatud.
Silt A/C süsteemile.
Seisukütteseadme kleebis.
Mootori tüübitunnus ja seerianumber.
Mootoriõli etikett.
Käigukasti tüübitunnus ja seerianumber.
Auto identifitseerimisnumber - VIN-kood.

Täpsem teave auto kohta on toodud registreerimisdokumendis.

Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.


Kas sellest oli abi?