Cross Traffic Alert

Cross Traffic Alert*

Ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.

Uuendatud 1/21/2020

Cross Traffic Alert*

Ristsuunalise liikluse hoiatus autoga tagurdamisel.

Cross Traffic Alert (CTA) on juhiabi süsteem, mis täiendab funktsiooni BLISBlind Spot Information, et aidata juhil tuvastada tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid.

Automaatse pidurduse alamfunktsioon võib aidata autot peatada siis, kui kokkupõrkeoht tekib märkamatuks jäänud sõiduki tõttu.

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip

Näites kohtadest, kus CTA võib aidata juhil tuvastada tagurdamisel takistusi.

CTA täiendab funktsiooni BLIS, tuvastades tagurdamise ajal risti lähenevaid sõidukeid, näiteks parkimiskohalt välja tagurdades.

CTA on eelkõige ette nähtud sõidukite avastamiseks. Soodsate tingimuste korral võib see avastada ka väiksemaid objekte, näiteks jalgrattureid ja jalakäijaid.

CTA on aktiivne vaid juhul, kui auto on tagurpidi veeremises või kui valitud on tagurpidikäik.

Juhul kui CTA tajub, et midagi on külje pealt lähenemas, siis antakse sellest märku järgmisel viisil.

  • helisignaal - heli kostub kas vasak- või parempoolsest kõlarist (olenevalt objekti lähenemise küljest).
  • Ekraanile ilmub helendav Parkimisabi süsteem-graafika ikoon.
  • Parkimise abi kaamera pealtvaatesse ilmub ikoon.
P5-1817-CrossTrafficAlert Screen symbol

Ekraanile ilmub Parkimisabi süsteem-graafika CTA valgustatud ikoon.

Kui juht ei jälgi CTA hoiatust ja kokkupõrget pole võimalik vältida, lülitub auto peatamiseks sisse automaatse pidurduse funktsioon ja juhiekraanil kuvatakse selgitav tekst, miks auto pidurdas.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?