Pilot Assist

Juhiabisüsteemi sihtmärgi muutumine

Uuendatud 1/21/2020

Juhiabisüsteemi sihtmärgi muutumine

Juhiabisüsteemi kohanduval püsikiirusehoidjal* ja funktsioonil Pilot Assist* koos automaatkäigukastiga on teatud kiirusel sihtmärgi vahetumise funktsioon.

Eessõitja muutmine

P5-1507-Adaptie Cruise Control,  change of target

Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui juhiabisüsteemid järgivad ees liikuvat sõidukit aeglasemal kiirusel kui 30 km/h (20 mph) ja eessõitja lülitub ümber liikuvast sõidukist paigal seisvale sõidukile, pidurdavad juhiabisüsteemid sõidukit.

Hoiatus

Kui juhiabisüsteemid järgivad eesoleva auto sõidukiirust kiirusel üle ligik. 30 km/h (20 mph) ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, siis ignoreerivad juhiabisüsteemid seisvat autot ja jätkatakse sõitu salvestatud kiirusega.

  • Juht peab sel juhul ise sekkuma ja pidurdama.

Automaatne ooterežiim eessõitja vahetudes

Juhiabisüsteemid lülitatakse välja ja seadistatakse ooterežiimi järgmistel juhtudel.

  • Kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja juhiabisüsteemid ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
  • Kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole juhiabisüsteemidel enam järgitavat sõidukit.

Kas sellest oli abi?