Media player

Väline heliallikas AUX/USB sisendi kaudu

Uuendatud 7/23/2018

Audiosüsteemiga on võimalik ühendada väliseid heliseadmeid nagu näiteks iPod® või MP3-mängija.

Video thumbnail

iPod® või MP3-mängijta, millel on laetavad akud, laaditakse samal ajal USB-ühenduse kaudu (kui auto süüde on sees või mootor töötab).

Muusikat saab kopeerida USBMõned riigid.-seadmelt auto kõvakettale ning seda sealt kuulata.

Taasesituse ja navigeerimise põhifunktsioonide kohta lugege kuidas süsteemi hallatakse ja menüüs liigutakse. Täpsema kirjelduse leiate allpool.

Teatud funktsioone saab linkida FAV-nupuga. Lingitud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb lihtsalt vajutada FAV-nuppu, vt Eelistused.

Taasesitus ja navigatsioon

USB-sisendiga ühendatud heliallikat saab juhtida auto helisüsteemi nuppudega. Kui seade on ühendatud AUX-sisendiga, ei ole seda võimalik auto nuppudega juhtida.

Heliallika tavavaates kaustastruktuuri avamiseks või kategooriates otsimiseks keerake nuppu TUNE. Struktuuris liikumiseks keerake nuppu TUNE, kausta valimiseks vajutage OK/MENU ning struktuuris tagasiliikumiseks vajutage nuppu EXIT.

Faili taasesituse käivitamiseks vajutage OK/MENU.

Faili taasesituse lõpetamisel jätkatakse teise samas kaustas oleva faili taasesitamisega. Kaustavahetus toimub automaatselt, kui kõik valitud kaustas olevad failid on ette mängitud.

Meeiumiotsing

Seadmetest saab otsinguvaliku abil muusikat otsida. Seda otsitakse USB-seadmest, plaadilt ja kõvakettalt. Lugege lisateavet otsingufunktsiooni kohta.

USB-mälu

USB-mälupulga hõlpsamaks kasutamiseks salvesta sellele ainult muusikafaile. Süsteemi laadimiseks selliselt infokandjalt, mis sisaldab veel midagi peale ühilduvate muusikafailide, kulub rohkem aega.

Märkus

Süsteem toetab USB 2.0 ja FAT32-failisüsteemiga ühilduvate mobiilseadmete kasutamist.

Märkus

USB mälupulga pikema mudeli kasutamisel soovitatakse kasutada USB adapterkaablit. See on mõeldud USB sisendi ja selle külge ühendatud USB mälupulga mehaanilise kulumise vältimiseks.

Tehnilised andmed

Maksimaalne failide arv

15000

Maksimaalne kaustade arv

1000

Maksimaalne kaustatasemete arv

8

Maksimaalne esitusloendite arv

100

Maksimaalne lugude arv esitusloendis

1000

Alamkaustad

Piiranguta

MP3-mängija

Mitmed MP3 mängijad töötavad erilisel failisüsteemil, mida audiosüsteem ei toeta. Süsteemis kasutamiseks tuleb MP3-mängija lülitada USB Removable device/Mass Storage Device režiimile.

iPod®

Märkus

Süsteem toetab ainult helifailide taasesitust iPod®’ist.

Märkus

Taasesituse käivitamiseks on vajalik heliallikana iPod® (mitte USB).

Kui heliallikaks on iPod®, sarnanevad auto meelelahutusseadme menüüd iPod®-mängija menüüstruktuurile.


Kas sellest oli abi?