Interneti-kaart

Interneti-kaart - üksikasjalik marsruuditeave

Uuendatud 7/23/2018

Siin on näidatud marsruudi iga lõigu elemendid, nt peale-/mahasõidud ja ristmikud.

Üksikasjaliku marsruuditeabe nägemiseks vajutage allika tavavaates nuppu OK/MENU ja valige RouteDetailed route information.

Üksikasjalik marsruuditeave.

Üksikasjalik marsruuditeave.

Marsruut sihtkohta koosneb erinevaid elemente sisaldavatest alamlõikudest, nt sirged teelõigud, peale-/mahasõidud, ristmikud, libedad teelõigud jne. Alamlõike saab sirvida nupuga Next/Previous. Kuvatakse asukoht kaardil, nimetus, vahemaa ja huvipunktid.


Kas sellest oli abi?