Park Assist

Aktiivne parkimisabi Park Assist Pilot (PAP)* - funktsioonid

Uuendatud 7/23/2018

Aktiivne parkimisabi (PAP – Park Assist Pilot) abistab juhti auto parkimisel, kontrollides kõigepealt, kas parkimisruum on piisavalt suur ning seejärel, keerates rooliratast, juhib auto parkimiskohale.

Näidikupaneelil kasutatakse sümboleid, graafikat ja teksti, kui tuleb näidata erinevate toimingute vajalikkust.

Märkus

PAP-funktsioon mõõdab parkimisruumi ja keerab rooli – juhi ülesanne on jälgida näidikupaneelil kuvatavaid juhiseid ja lülitada sisse õige käik (edasi/tagasi), jälgida kiirust, pidurdada ja seisata masin.

PAP -i saab aktiveerida siis, kui mootor on käivitatud ja järgmised tingimused on täidetud.

 • PAP-funktsiooni rakendumisel ei tohi ABS

  (Anti-lock Braking System) - pidurite lukustumisvastane süsteem.

  ja ESC

  (Electronic Stability Control) - stabiilsussüsteem.

  funktsioon sekkuda – need võivad rakenduda näiteks nõlvadel ja libedal pinnasel. Täpsemat teavet leiate jaotistest Jalgpidur ja Stabiilsussüsteem ESC.
 • Autole ei või olla haagist järele haagitud.
 • Sõidukiirus peab jääma alla 50 km/h.
PAP toime põhimõte.

PAP toime põhimõte.

PAP-funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.

 1. Funktsioon otsib ja mõõdab parkimiskohta (A & B). Mõõtmise ajal ei tohi liikumiskiirus ületada 30 km/h.
 2. Auto juhitakse tagurdamise abil parkimisalale (C & D).
 3. Auto paigutatakse otseks edasi ja tagasi sõitmisega (E & F).

Kas sellest oli abi?