Näidikuplokk

Analoog-näidikupaneel – ülevaade

Uuendatud 7/23/2018

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga.

Infoekraan

Infoekraan, analoog-näidikuplokk.

Infoekraan, analoog-näidikuplokk.

Näidikuploki infoekraanile kuvatakse teave teatavate auto funktsioonide nagu püsikiirusehoidja ja pardaarvuti kohta, samuti teated. Teavet kuvatakse sümbolite ja tekstiga. Ekraani kasutavate funktsioonide all on toodud täpsemad kirjeldused.

Mõõdikud ja märgutuled

Kütusemõõdik. Kui indikaator väheneb ühe valge tähiseni

Kui ekraaniteatel "Kütusevaru paagis:" hakkab tekkima "----", muutub tähis punaseks.

, süttib kütusepaagi madala taseme kollane indikaatorsümbol. Vt. ka Pardaarvuti - täiendav teave ja Kütuse tankimine.
Eco meter. See mõõdik näitab, kui ökonoomselt auto sõidab. Mida kõrgem näit, seda ökonoomsem auto on.
Spidomeeter
Tahhomeeter. See mõõdik näitab mootori töökiirust tuhandetes pööretes minutis (rpm).
Käigukangi näidik

Manuaalkäigukast.

/Käigukangi näidik

Automaatkäigukast.

Vt ka Käiguvahetuse näidik, Automaatkäigukast - Geartronic või Automaatkäigukast - Powershift.

Märgu- ja hoiatussümbolid

Indikaator- ja ohusümbolid, analoog-näidikuplokk

Indikaator- ja ohusümbolid, analoog-näidikuplokk

Märgutuled
Märgu- ja hoiatussümbolid
Ohusümbolid

Kõigil mootoritel pole süsteemi õlirõhu langusest hoiatamiseks. Sellistes autodes ei kasutata madala õlirõhu sümbolit. Madalast õlirõhust teavitatakse ekraanil. Lisateavet vt Mootoriõli – üldine teave.

Talitluse kontroll

Kõik märguande- ja hoiatustähised (v.a infonäidiku keskosas olevad tähised) süttivad, kui võti on asendis II või kui mootor käivitatakse. Mootori käivitamisel peavad kustuma kõik sümbolid, välja arvatud seisupiduri sümbol, mis kustub siis, kui pidur vabastatakse.

Kui mootor ei käivitu või kui talitluse kontroll viiakse läbi võtme asendis II, kustuvad mõne sekundi jooksul kõik tähised peale auto heitmesüsteemi rikke tähise ja madala õlirõhu tähise.


Kas sellest oli abi?