Ratta vahetus

Tungraud*

Uuendatud 7/23/2018

Tungraud on mõeldud sõiduki ülestõstmiseks, nt. ratta vahetamiseks.

Varuratta vahetamiseks tohib kasutada ainult originaaltungrauda. Tungraua keere peab olema alti hästi määritud.

Tööriistad - hoiukohta tagasipanek

Tööriistad ja tungraud* tuleb pärast kasutamist õigesse kohta tagasi panna. Tungraud tuleb äramahtumiseks kokku, õigesse asendisse kruvida.

Oluline

Tööriistu ja tungrauda* tuleb säilitada auto pakiruumis selleks ettenähtud kohas.


Kas sellest oli abi?