Spetsifikatsioonid

Tüübitähised

Uuendatud 7/23/2018

Tüübimärgis, sõiduki VIN-kood jne., sh. sõidukikohased andmed on tähistatud sõiduki tehasesiltidel.

Kleebise asukoht

          

Volvo esindusega suheldes ja varuosi ja lisavarustust tellides on hea, kui tead auto tüübitähist, vermikunumbrit ja mootori numbrit.

Tüübitunnus, VIN-kood, lubatud maksimaalne mass ja tooni kooditunnus ning tüübi heakskiidunumber. Silt on nähtav, kui parem tagauks on avatud.
Seisukütteseadme kleebis.
Mootori kood ja mootori seerianumber.
Mootoriõli etikett.
Käigukasti tüüp ja seerianumber.
Manuaalkäigukast
Automaatkäigukast
Auto veermikunumber. (VIN - Vehicle Identification Number)

Täpsem teave auto kohta on toodud registreerimisdokumendis.

Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.


Kas sellest oli abi?