Sõiduraja hoidmise abifunktsioon

Sõidurea hoidmise abifunktsioon (LKA) – tähised ja teated

Uuendatud 7/23/2018

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LKA (Lane Keeping Aid).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Kui LKA-funktsioon puudub, võidakse näidikuplokis kuvada tähis koos selgitava teatega – vajadusel järgige antavat soovitust.

Teatete näited:

SümbolTabeli tähised on näitlikud. Näidikuplokis kuvatavad tähised võivad pisut erineda.

Teade

Spetsifikatsioon

Esiklaasiandur blokeeritud Vt juhendit

Kaameraandur on ajutiselt välja lülitatud.

Kuvatakse juhul, kui tuuleklaasil on nt lumi, jää või mustus.

  • Puhasta kaameraanduri ees olev tuuleklaasi pind.

Lugege kaameraanduri piirangutest, vt Kokkupõrke hoiatussüsteem - kaameraandurite piiratud toime ja Kokkupõrke hoiatussüsteem - toimimine.

Lane keeping aid Vajalik hooldus

Süsteem on vabastatud.

  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Lane keeping aid Katkestus

LKA on ooterežiimis. LKA-tähise jooned näitavad, kui funktsioon on jälle aktiivne.


Kas sellest oli abi?