Sõiduraja hoidmise abifunktsioon

Sõidurealt kaldumise hoiatus (LDW)*

Uuendatud 7/23/2018

Sõidurealt kaldumise hoiatus on üks süsteemi Driver Alert System funktsioone – mõnikord viidatakse sellele ka nimega LDW (Lane Departure Warning).

Funktsioon on ette nähtud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel maanteedel, et vähendada teatud olukordades sõidurealt kaldumise riski.

Sõidurealt kaldumise hoiatus LDW või LKA

Volvo on sõidurea hoidmise abilahendustena välja töötanud kaks eri süsteemi:

  • LDW – Lane Departure Warning, mis ainult hoiatab juhti.
  • LKA – Lane Keeping Aid(Lane Keeping Aid), mis peale juhi hoiatamise ka juhib aktiivselt autot.

Mudelile Volvo V60 saab lisada mõlemad süsteemid – see, kumma süsteemiga auto varustatakse, sõltub riigist ja mootoriversioonist.

Kui te ei ole kindel, kas autol on LDW- või LKA-funktsioon:

  • avage menüüsüsteem MY CAR ja leidke Driver support systemLane Departure Warning näitab, kas autol on LDW, Lane Keeping Aid näitab, kas autol on LKA.

LDW tööpõhimõte

(Joonis on näitlik – see ei kujuta kindlat mudelit).

(Joonis on näitlik – see ei kujuta kindlat mudelit).

LDW juurde kuulub kaamera, mis avastab sõiduteele/sõidureale kantud külgjooned.

Juhul kui sõiduk ületab parem- või vasakpoolse külgjoone ilma põhjuseta, kõlab juhile hoiatuseks helisignaal.

Märkus

Juhti hoiatatakse ainult ühekordselt iga kord, kui rattad joont ületavad. Seega kõlab akustiline hoiatus, kui auto rataste vahel asub mõni joon.

Hoiatus

LDW on vaid juhile abiks ega rakendu igasuguste sõiduolude, liikluse, ilmastiku või teeolude korral.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate õigusnormide ja liikluseeskirjade järgimise eest.


Kas sellest oli abi?